ROC Friese Poort start practoraat Digitale Weerbaarheid

Hoe beschermen wij in het huidige digitale tijdperk onze eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van bijvoorbeeld patiënten in de zorg? Hoe gaan we in het digitale domein met elkaar om? Wat kan wel en wat kan niet? En hoe gaan we om met die enorme informatiestroom en prikkels die we via onze mobiel en social media krijgen? Technische maatregelen bieden slechts een deel van het antwoord op deze vragen. Een groot deel van de oplossing zit in menselijk gedrag. En dat is precies waar het practoraat Digitale Weerbaarheid zich op focust. In december dit jaar start ROC Friese Poort het practoraat Digitale Weerbaarheid. Het practoraat werkt nauw samen met het lectoraat Cyber Safety van NHL  Stenden. Op dinsdag 3 december wordt Renze Tjoelker als practor geinstalleerd tijdens het symposium Versterk je Digitale Weerbaarheid.

Met het practoraat wil ROC Friese Poort een bijdrage leveren aan het versterken van de digitale weerbaarheid van studenten, medewerkers en bedrijven. Privé én bij het beoefenen van een beroep. Het practoraat innoveert en doet onderzoek naar het digitale weerbaarheid in de specifieke beroepscontext.