“We kunnen ontzettend trots zijn op wat het Noorden op IT-gebied presteert!”

Machiel van der Schaaf, voorzitter Ledenraad Samenwerking Noord:

Ooit stond Noord-Nederland vooral bekend als regio waar de economie wat minder floreerde, de werkloosheid hoger was en waar de landbouw een van de belangrijkste sectoren was. Maar die tijd ligt ver achter ons. Het Noorden ontwikkelt zich in hoog tempo tot een in economisch opzicht zeer moderne regio. En zeker op het gebied van informatietechnologie (ICT) is Noord-Nederland een top-regio aan het worden.

‘We zijn al lang geen achtergebleven gebied meer. En zeker op het gebied van ICT draaien we volledig mee. Het is geen automatisme meer dat studenten wanneer ze zijn afgestudeerd naar de Randstad trekken om een baan te vinden. In het Noorden hebben zich prachtige bedrijven ontwikkeld. De IT-sector in het Noorden is “booming” momenteel, ook dankzij de aanwezigheid van universiteit, hoge- en middelbare scholen, met uitstekende IT-opleidingen. Daardoor doen we al lang niet meer onder voor de Randstad of bijvoorbeeld de regio Eindhoven. We kunnen de concurrentie met andere regio’s aan, en ik denk dat we ontzettend trots kunnen zijn op wat hier allemaal tot ontwikkeling is gekomen’, zegt Machiel van der Schaaf.

Hij is voorzitter van de Ledenraad van Samenwerking Noord. Samen met Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord, zorgt hij voor de aansturing van de snel gegroeide vereniging. Van der Schaaf is als “CIO” werkzaam voor de gemeente Leeuwarden: Chief Information Officer. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de informatievoorziening van en voor Leeuwarden, waarbij hij samen met de gemeentesecretaris en de portefeuillehouder digitalisering zorgt dat de digitale transformatie van Leeuwarden concreet vorm en inhoud krijgt.

‘Als voorzitter van de Ledenraad focus ik vooral op het reilen en zeilen van Samenwerking Noord’, zo vat Machiel zijn activiteiten voor Samenwerking Noord samen. Deze rol is in belang toegenomen omdat Samenwerking Noord hard is gegroeid. Ooit begonnen met een tiental organisaties , inmiddels zijn zeventig bedrijven, overheden en instellingen met (grote) IT afdelingen uit alle drie provincies er bij aangesloten. Vanwege de groei heeft Samenwerking Noord een professionaliseringsslag gemaakt, werd het een vereniging en dit resulteerde in de nieuwe functie van voorzitter van de Ledenraad. Nu deze professionaliseringsslag is afgerond is Samenwerking Noord er klaar voor om Noord Nederland nog meer op de kaart te zetten als dé ICT regio en de arbeidsmarkt voor ICT-ers in Noord-Nederland nog verder te versterken.

‘Als CIO in Leeuwarden zit ik als een spin in het web bij de informatievoorziening van de gemeente Leeuwarden. Het nieuwe college van B&W heeft een “digitale agenda” in het collegeprogramma opgenomen, met alle ambities van de gemeente op ICT-gebied. Wat ik heel erg mooi vind is dat we nadrukkelijk de bevolking van Leeuwarden bij de digitalisering willen betrekken: slimme dingen doen mét en vóor de stad, met inzet van technologie. Dat is redelijk nieuw in gemeenteland en het is echt iets waar ik in geloof’, zegt Van der Schaaf.

Zo denkt hij na over data gedreven vraagstukken: hoe kun je thema’s als armoede en duurzaamheid slim aan elkaar koppelen. Ook kunnen we zoveel meer doen via pro-actieve dienstverlening, is er al een experiment geweest met de inzet van drones, als vervanging van landmeters en controleren robots de staat van onze riolering. ‘Ook willen we proeven doen met smart mobility voor de inwoners. En zo hebben we nog veel meer interessante zaken. Daarbij gaat het ons om het realiseren van publieke waarden, dus niet digitaliseren om het digitaliseren, maar wel om problemen voor de stad op te lossen’.

Samenwerking Noord

‘Hoewel wij een grote gemeente zijn, merk ik wel dat je als gemeentelijke organisatie soms te klein bent om bepaalde problemen op te lossen. En dat was de reden waarom we ons hadden aangesloten bij Samenwerking Noord. Door samenbundeling kun je meer bereiken dan in je eentje, en het is gebleken dat Samenwerking Noord inderdaad veel voor ons kan betekenen. Maar behalve voor het oplossen van individuele problemen zien wij ook een belangrijke waarde van Samenwerking Noord bij de versterking van de Noordelijke IT Economie. Dat gebeurt door het delen van kennis, het organiseren van thematische events en door netwerken. Het is fantastisch dat zich dat zo ontwikkeld heeft. Nergens in Nederland werken organisaties zo goed samen rond een specifiek thema.’

Wat kan beter?

‘Als u mij vraagt wat er in het Noorden nog beter zou kunnen op IT-gebied, dan denk ik dat de rest van Nederland ons te weinig ziet. Er gebeuren hier prachtige dingen. Wij hebben hier bijvoorbeeld een zeer aantrekkelijke arbeidsmarkt op IT-gebied, en een uitstekende infrastructuur, en daar mogen we best wat trotser op zijn!’

Connect.frl

Overigens is er in Friesland een andere gerespecteerde stichting die zich inzet voor innovatie: dat is Connect.frl. Deze ontwikkelt vele activiteiten, waaronder campagnes en een groot jaarlijks event in december. Innovatie, samenwerken, en de aantrekkingskracht van de regio vergroten staan daarbij voorop. ‘Wij hebben nu al vele contacten met Connect.frl. In 2020 gaan we kijken of we die samenwerking nog wat intensiever kunnen maken. En waar dat toe leidt, dat zien we dan wel weer’.

‘Hele leuke functie’

‘Wat ik een van de leuke kanten vind van mijn functie als voorzitter van de Ledenraad, is het leggen van verbindingen tussen allerlei organisaties die zich via ons kunnen verbinden op IT gebied. En we willen proberen om Samenwerking Noord tot een stabiele en nog krachtiger organisatie te maken, om daarmee onze regio als IT gebied nóg verder te versterken. Als Samenwerking Noord gezien wordt als de verbindende schakel voor alle medewerkers die in het Noorden professioneel werken met IT, dan is mijn missie geslaagd. Het Noorden zit in mijn hart, en daar zet ik graag een extra stapje voor..!’.