Computable Awards: Quint en Springstof helpen RDW naar agile organisatie

Stemmen op RDW? Klik hier >

Om de levering van alle diensten op het vlak van it en informatievoorziening voorspelbaarder, wendbaarder, transparanter en van nog betere kwaliteit te maken, heeft RDW ervoor gekozen binnen de it-organisatie met zelfstandige serviceteams, businessdienstenteams en platform- en infraserviceteams te gaan werken. Een ander belangrijk doel van de nieuwe manier van werken was de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Zij zouden voortaan direct verantwoordelijk worden voor het toevoegen van waarde en innovatie aan de bedrijfsprocessen. Om deze ambitieuze plannen mogelijk te maken, werd adviesbureau Quint Wellington Redwood ingeschakeld. Het project ‘RDW wordt agile organisatie’ van RDW, Quint Wellington Redwood en Springstof is door de redactie van Computable genomineerd voor de Computable Awards 2019 in de categorie Partnerproject van het Jaar.

Vrijwel alle teams binnen RDW zijn zogenaamde DevOps-teams. DevOps draait om crossfunctionele, autonome teams, waarbinnen collega’s met alle benodigde functies samenwerken aan de ontwikkeling en vernieuwing van digitale diensten en producten. Om de samenwerking tussen de teams te verbeteren, komen de product owners regelmatig bijeen bij het grote it-portfoliobord van RDW, om gefaciliteerd de voortgang van het werk te bespreken. De product owners zijn verantwoordelijk voor de waardecreatie voor de business en geven in de teams de prioriteiten binnen de backlogs, de ‘werkvoorraden’, aan. Dit bord (obeya en portfolio wall) heeft inmiddels een belangrijke functie in de RDW ICT-organisatie.

De resultaten die RDW met de nieuwe werkwijze en organisatie heeft geboekt, liegen er niet om. Er zijn zowel kwalitatief als kwantitatief mooie successen behaald. In de eerste categorie vallen verbeteringen als minder hoeven te leunen op controle-instrumenten, minder overlegtijd nodig hebben en dus meer tijd voor productie. Ook leveren de medewerkers nu sneller resultaten op die passen bij de doelstellingen in de waardeketen. De kwantitatieve resultaten doen hier niet voor onder. Zo is er minder budget nodig voor hetzelfde werk, zijn de uren per functiepunt gedaald, net als de aantallen incidenten en spoed-changes. Oftewel, it-diensten hebben een hogere beschikbaarheid, er wordt meer waar geleverd voor hetzelfde geld en het uitrollen van nieuwe it-oplossingen verloopt sneller en makkelijker.