‘Het GDBC is meer dan een platform’

Anderhalf jaar geleden werd het Groningen Digital Business Centre (GDBC) opgericht met als doel de noordelijke digitale sector te versterken. Hoe staat het er nu voor met het kenniscentrum en wat is er in de tussentijd bereikt? Prof. Dr. Tammo Bijmolt, de nieuwe directeur van het GDBC, aan het woord over de stand van zaken. 

De activiteiten van het GDBC komen voort uit vier pijlers: het oprichten van een kennisplatform, matchmaking tussen bedrijven en studenten, het opzetten van een onderwijsprogramma en het opzetten van een praktijkgedreven onderzoeksagenda. “Op al deze terreinen hebben we verschillende dingen bereikt en resultaten behaald. Het is mooi om te zien dat onze ambities binnen de pijlers één voor één lukken. Nu is het een kwestie van onze beloftes nog verder waarmaken,” aldus Bijmolt, die sinds 1 juni aan het hoofd staat van het GDBC.

Zo zijn de onderzoeken naar digital readiness, digital transformation en digital pricing in volle gang. Hoe kunnen bedrijven aan de slag met digitalisering? En wat kun je in de digitale omgeving met prijzen doen? “Dit soort praktische vragen staan in onze onderzoeken echt centraal”, licht de GDBC-directeur toe. Daarnaast lopen er student consultancy opdrachten bij een groot aantal bedrijven in Noord-Nederland, waaronder Frank, Messor, Rabobank en INDI, en is het GDBC met de Faculty of Science and Engineering van de RUG een tweetal Artificial Intelligence-gerelateerde opdrachten gestart.

Ook telt het GDBC inmiddels alweer zeven learning communities. Hierin wisselen studenten, docenten en bedrijven kennis uit met betrekking tot thema’s als Big Data en Block Chain. “Deze vormen van matchmaking verlopen goed en kunnen we binnenkort gaan uitbreiden met nog meer opdrachten”, aldus Bijmolt.

“Het kennisplatform zijn we ook steeds verder aan het uitbouwen. Op deze manier kunnen we bedrijven op de hoogte houden van onze activiteiten. Dit doen we al door middel van het organiseren van events, maar ook door de uitbreiding van onze weblogs.” De GDBC-directeur legt uit dat in deze blogs wetenschappelijke artikelen worden vertaald naar praktisch managementjargon. “Zodoende zijn de onderwerpen waar wij mee werken toegankelijker en beter te begrijpen.” De eerste blog over de openheid van digitale platformen is inmiddels geplaatst.

Het kenniscentrum ontwikkelt zich dus volop door. Het eerste jaar stond in het teken van opbouwen en het organiseren van de eerste events. Nu is de fase aangebroken waarin het GDBC bezig is met het boeken van concrete resultaten in haar vele projecten.