Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Certe sluit zich aan bij Samenwerking Noord: ‘We willen meer waarde creëren door verder te digitaliseren’

Certe is een organisatie die volop in ontwikkeling is. De stichting verzorgt de diagnostische diensten en daar bijbehorend advies voor huisartsen, verloskundigen, specialisten Ouderengeneeskunde en medisch specialisten van ziekenhuizen in Noord-Nederland en verzamelt zodoende veel data. “Op het gebied van volksgezondheid zit er dus veel waarde in die data”, geeft directeur Informatievoorziening Chris Kroese aan. “Daarmee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg, onder andere vanuit preventie in plaats van genezing.”

Om die veranderende rol optimaal uit te kunnen oefenen, is er echter nog wel het één en ander nodig, zo geeft Kroese aan. “Certe is in eerste instantie nog altijd een ‘traditionele’ laboratoriumorganisatie: we krijgen materiaal binnen, dat onderzoeken we en de resultaten gaan terug naar de opdrachtgever. Dat primaire laboratoriumproces en de bijbehorende technologie en logistiek staan op een heel hoog niveau. We willen nu vooral de processen om het lab heen verder gaan digitaliseren en optimaliseren, zodat aanvragen en uitslagen verder bij de aanvragers beschikbaar komen en we processen efficiënter kunnen inrichten.”

Dat betekent dat het Applicatielandschap en de processen van Certe de komende jaren aangepast worden. Om dit te realiseren, is binnen Certe het meerjarenplan ‘Samen werken aan Waarde’ opgesteld. “Digitalisering speelt daarin een hele grote en cruciale rol”, aldus Kroese. “En daarin zoeken we ook naar bestaande kennis en expertise, bijvoorbeeld vanuit het Samenwerking Noord-netwerk. Waarom zou je allemaal onafhankelijk van elkaar, telkens weer opnieuw het wiel moeten uitvinden? Door kennis te delen en samen te werken, kom je sneller vooruit.”

Certe-bestuurder Harjan van Dam (r) en Fred Hassert ondertekenen het Samenwerking Noord-convenant

Van de ongeveer 1200 medewerkers die Certe momenteel telt, werken er zo’n 60 in de IT. “Zoals gezegd gaat het momenteel nog om een traditioneel ingerichte ICT-afdeling met korte lijnen naar het laboratorium. Voor het primaire proces is het erg van belang dat onze IT’ers het labproces begrijpen. Een deel van onze IT-organisatie bestaat dan ook uit mensen die vanuit het lab zijn doorgegroeid naar functies als applicatiebeheerder of functioneel beheerder. Daarnaast zijn we nieuwe mensen aan het werven en opleiden voor applicatie- en functioneel beheer. Daarvoor hebben we de hulp ingeschakeld van de IT Academy en ontwikkelen we samen een opleiding voor functioneel beheer.”

“Natuurlijk werken we al intensief samen met andere organisaties in het zorglandschap, denk bijvoorbeeld aan de ziekenhuizen in het Noorden waar Certe laboratoria heeft en het UMCG. Maar via Samenwerking Noord kunnen we hopelijk ook IT-kennis opdoen die in onze sector nog niet echt voorhanden is, maar die voor onze missie wel heel waardevol kan zijn”, verwacht Kroese.