Conferentie Nederland Digitaal 2020 in Groningen

De tweede editie van de jaarlijkse conferentie Nederland Digitaal vindt van 16 tot en met 19 maart 2020 plaats in Groningen. Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden werken op de conferentie samen aan de doelstelling om Nederland op dit vlak koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Onderdeel van de conferentie is ook het tweedaagse wetenschappelijke congres ICT.OPEN.

Het kabinet heeft in 2018 de strategie Nederland Digitaal vastgesteld. Hiermee wil het kabinet samen met ondernemers, onderzoekers, overheden en consumenten op een verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering benutten. Of het nu gaat om mondiale uitdagingen als betere en betaalbare zorg, CO2-reductie, een duurzame voedselvoorziening, hoogstaande logistiek of dichter bij huis automatisering van bedrijfsprocessen, big data of betere bereikbaarheid: digitale technologieën spelen bijna overal een sleutelrol om deze doorbraken te realiseren.

Staatssecretaris Mona Keijzer: “Digitalisering biedt ons veel kansen, zeker als we ook goed omgaan met de risico’s. Nederland Digitaal geeft iedereen die met dit onderwerp bezig is, de mogelijkheid om gezamenlijk onze samenleving, infrastructuur en natuurlijk ons bedrijfsleven op een hoger digitaal niveau te brengen. Ik reken dan ook op een succesvolle conferentie in Groningen. Noord-Nederland geeft zelf al het goede voorbeeld met het benutten van digitalisering: zoals de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Resultaten eerste conferentie
Tijdens de eerste conferentie afgelopen maart in Hilversum kondigde staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) haar strategisch actieplan AI (artificiële intelligentie) aan en lanceerden partijen de nationale AI-coalitie. Dit najaar presenteren zij de uitwerking hiervan.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) maakte samen met de sector en staatssecretaris Keijzer bekend via de Digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs bestaande financiële middelen in te zetten om bijvoorbeeld veilige en betaalbare internetvoorzieningen voor scholen te stimuleren. Onder meer Prinses Laurentien van Oranje en staatssecretaris Raymond Knops (BZK) gaven het startschot voor de Alliantie Digitaal Samenleven om Nederlanders digitaal vaardiger te maken.

Conferentie Nederland Digitaal initiatief van het kabinet
De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). De conferentie Nederland Digitaal is een publiek-private samenwerking waaraan ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), brancheorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en NLdigital meewerken met ondersteuning van ECP.

Net als bij de eerste editie zal op dag twee en drie (17 en 18 maart) het congres ICT.OPEN plaatsvinden. Meer dan vijfhonderd wetenschappers en onderzoekers bij bedrijven ontmoeten elkaar rond het thema innovatie vanuit ICT-onderzoek. De organisatie is in handen van NWO en Informatica Platform Nederland (IPN).

Samenwerken met Noord-Nederland
De conferentie Nederland Digitaal sluit goed aan bij de ambities en ontwikkeling van het zogenoemde Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland. Vandaar dat voor deze editie van de conferentie nauw wordt samengewerkt met regionale en lokale onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven verenigd in onder meer Economic Board Noord-Nederland, Samenwerking Noord en Noordelijke Online Ondernemers.

Meer informatie over thema, programma, side-events, locatie en deelname is vanaf oktober te vinden op de website Nederland Digitaal.