Hét AI-Congres van het Noorden

De slimme kracht van het netwerk

vrijdag 28 oktober 2022

Kunstmatige intelligentie of ook wel AI raakt vrijwel iedere organisatie. Er zijn nog veel vragen over het toepassen ervan. Waar begin ik? Waar moet ik rekening mee houden? Wat zijn de voordelen en risico’s van AI? Hoe integreer ik AI in mijn strategie/visie? Hoe kan ik partneren? Wat is een goede use case? Welke supportkanalen zijn er? Wie betrek ik er vanuit mijn organisatie bij?

Bekijk presentaties

Niet voor niets heeft de Rijksoverheid een ambitieus programma in het leven geroepen dat in heel het land AI dichterbij organisaties en bedrijven moet brengen, van multinationals tot MKB-bedrijven en van publieke organisaties tot maatschappelijke samenwerkingsverbanden. Als AI-hub Noord-Nederland haken wij aan bij landelijke en regionale initiatieven. Dat doen we door bestaande programma’s te verbreden en te verbinden, dan wel nieuwe programma initiatieven op te zetten. Dit doen wij samen met het regionale bedrijfsleven, AI-Startups en Scale-ups, onderwijsinstituten en kennisinstellingen.

De landbouw, industrie, gezondheid, energie en de maritieme sector staan voor veel verschillende uitdagingen waar de inzet van AI-oplossingen bij kunnen helpen. Dat kunnen ze niet alleen, want AI betekent vooral samenwerken met anderen. Het is dus van groot belang dat de juiste partijen elkaar vinden zodat zij samen tot oplossingen voor complexe problemen kunnen komen. Daarom dit vooral interactieve congres, waarin we zinvol samenwerken door te doen. Zo gebruiken we de slimme kracht van het netwerk!Dit congres wordt in gezamenlijkheid georganiseerd door Samenwerking Noord en de AI-Hub Noord-Nederland.

Programma & locatie

Sprekers

Wijnand Aalderink

Dagvoorzitter Wijnand Aalderink van Samenwerking Noord is het gezicht van de dag en zorgt voor een soepel verloop.Secretaris / Programmamanager Samenwerking Noord

Hans Biemans

Vicevoorzitter College van Bestuur RUG

Lucas Simons

KeynotespeakerCEO/Founder NewForesight

Kees van der Klauw

KeynotespeakerStrategist / Manager NL AI Coalition

Programma

10.00  • Inloop

10.30 • Plenair

Download presentatie

De opening van het congres wordt verzorgd door Hans Biemans, vicevoorzitter CvB van de Rijksuniversiteit Groningen en tevens portefeuillehouder van o.a. technology transfer en publiek private samenwerkingen. Biemans is tevens vicevoorzitter van het bestuur van de AI-hub Noord-Nederland.Dagvoorzitter Wijnand AalderinkKeynotespeakers:Lucas Simons, CEO/Founder NewForesight‘Help, alles is in transitie! Hoe manage je dat?’Op het eerste gezicht lijken al die transities die vandaag de dag tegelijkertijd spelen uniek en zeer complex te zijn. De realiteit is dat we bij elk transitieproces door voorspelbare fasen gaan en tegen voorspelbare barrières aanlopen. Zodra we dat snappen, kunnen we ons richten op hoe we de transitie beter kunnen managen en Wie, Wat, Wanneer zou moeten doen.Lucas Simons is 20 jaar werkzaam als transitiedeskundige, adviseur, trainer en auteur op het gebied van het initiëren, versnellen en managen van transities wereldwijd op het gebied van Landbouw, Energie, Infrastructuur, Financiële sector en Circulariteit.Lucas Simons zal gedurende de hele dag vragen stellen en meeluisteren in de break-out sessies. Bij de afsluiting presenteert hij zijn bevindingen en komt hij met een “Call to Action”.Lucas Simons stelt: “Als je een andere uitkomst wilt, moet je de spelregels veranderen!”Kees van der Klauw, Voorzitter van de NL AIC‘AI als motor voor maatschappelijke transities’De ICT-wereld maakt een enorme ontwikkeling door in termen van rekenkracht, data beschikbaarheid, communicatie en artificiële intelligentie (AI). AI heeft de potentie een essentiële motor te zijn voor de vele transities die we als maatschappij moeten doormaken. In energie en duurzaamheid, in gezondheid en zorg, in veiligheid, in landbouw en voeding, in mobiliteit.Maar hoe loopt die motor? Hoe goed past-ie? Hoe schoon is-ie? En hoe onderhoud je ‘m…?Kees van der Klauw heeft in zijn rijke loopbaan al een groot aantal technologische innovaties helpen vormgeven en is als strateeg en coalitiemanager verbonden met de Nederlandse AI coalitie.

12.00 • Break-out | Ronde 1

• Digitalisering is mensenwerk• Spanningsveld tussen mens en AI• AI powered by Startups/Scale-ups• Data Delen: het bos en de bomen• AI en aansprakelijkheid: geen showstopper!
Terugkijken & presentaties

13.15 • Lunch

14.30 • Break-out | Ronde 2

• Industrie: Onderhoud als aanjager• Energie: Een slimme stad met AI?• Gezondheidszorg• AgriFood: Data verbinden bodem en mens• Spanningsveld tussen mens en AI• Data Delen zonder AI
Terugkijken & presentaties

15.45 • Break-out | Ronde 3

• Energie: Energiesysteem in gebouwde omgeving• AgriFood: korte keten schaalbaar en ‘smart’• Maritiem: Smart Navigation• Spanningsveld tussen mens en AI• Data Delen met AI
Terugkijken & presentaties

17.00 • Plenair

Wrap-up door Keynotespeaker; Lucas Simons

17.30 – 18.30 • Borrel

Locatie • Forum Groningen

Foto: Deon Prins

Voor wie?

Dit congres biedt het Noordelijke bedrijfsleven de mogelijkheid om te leren over AI, te participeren in Noordelijke AI Communities, ecosytemen en High Impact Project Projecten (HIPP). Daarnaast biedt dit congres jou DE kans om te netwerken.

Break-outrondes

Ronde 1 • 12.00 -13.00 uur

Digitalisering is mensenwerk

Hoe bereid ik mijn mensen en organisatie voor op een toekomst met technologie?

Inspireer en discussieer mee over een regionaal plan van aanpak. Hoe bereid ik mijn mensen en organisatie voor op een toekomst met technologie?De gevolgen van de krappe arbeidsmarkt merken we steeds meer. Digitalisering kan ons helpen dit probleem op te lossen. Echter het is juist de mens die de sleutel is voor een succesvolle transitie. Dit vergt een goede aansluiting van bedrijfsleven en onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat de huidige werknemers meegaan met technologische vernieuwing? En wat betekent al die technologie voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt? En hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat jongeren kiezen voor de industrie of maritieme sector?
Download presentatie

ELSA lab. De Ethische, Juridische en Maatschappelijke aspecten van Artificiële Intelligentie. Actief meedoen met het speciaal ontwikkelde Serious Game.

Om de ontwikkeling en implementatie van mensgerichte AI te bevorderen, worden in Nederland verschillende ELSA (Ethical, Legal and Societal Aspects) labs opgezet waarin onderzoekers, maatschappelijke partners, bedrijven, burgers en patiënten samenwerken. Inmiddels zijn er zo’n 20 ELSA labs, elk met nadruk op een ander toepassingsgebied. ELSA lab Noord-Nederland richt zich op verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI in de zorg.Tijdens deze workshop zal Mirjam Plantinga de deelnemers meenemen in het gedachtegoed en het huidige landschap van ELSA labs. Aansluitend zal spelenderwijs in groepjes, met behulp van een Serious Game, worden nagedacht over verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI.
Download presentatie

Succesvol samenwerken met AI-Startups en Scale-ups; voorbeelden uit de praktijk

Tijdens deze sessie nemen we enkele inspirerende voorbeeld(en) door van bedrijf-startup samenwerking. Wat was de uitdaging? Op welke manier is AI hiervoor ingezet? Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Wat ging er goed, wat was lastig?Op basis van deze use case(s) gaan we in gesprek met het panel met actieve inbreng uit de zaal. Waarom zou je kiezen voor samenwerking met een AI-Startup/Scale-up? Welke lessen kunnen we uit voorbeelden halen?
Download presentatie

Data in Smart Industry: Data delen is een belangrijke bouwsteen voor de toepassing van AI in ketens en netwerken.Overal ontstaan initiatieven maar daardoor wordt het ook onoverzichtelijk. In deze break-out sessie geven we overzicht over nationale en internationale ontwikkelingen, initiatieven, groeifondsen en standaarden en is er ruimte voor discussie.
Download presentatie

AI-toepassingen bieden voor steeds meer organisaties mogelijkheden.

Mogelijkheden om te ondersteunen bij complexe selectieprocessen, om op basis van data voorspellingen te doen, etc. En toch is er vaak terughoudendheid om AI daadwerkelijk in te zetten. Onder meer door vragen als: mag dit allemaal wel? Wie is er aansprakelijk wanneer de AI-toepassing een fout maakt? Wie is aansprakelijk wanneer ik een verkeerde keuze maak op basis van AI? Wie moet wat bewijzen bij een aansprakelijkstelling? Hoe toon ik aan dat de AI-toepassing compliant is met regelgeving? Deze vragen en oplossingen komen aan de orde in deze break-out sessie.
Download presentatie

Ronde 2

Industrie: Onderhoud als aanjager

Doe mee! Krijg handvatten en discussieer mee over nieuwe initiatieven en projecten. Samen kunnen we meer.

Dit is het moment! Digitalisering van de industrie is complex. Hoe transformeer je de bestaande proces- en maakindustrie naar een moderne en toekomstbestendige industrie. Dit kunnen we niet alleen. Door samen te werken, te experimenteren, te leren van elkaar en samen te werken met het onderwijs, zorgen we voor een toekomstbestendige Noord Nederlandse industrie. Er zit enorm veel toegevoegde waarde in onderhoud. We spreken hoe we die kunnen ontdekken en gebruiken. Discussieer mee vanuit de uitdagingen van jouw organisatie en help mee om nieuwe digitaliseringsprojecten te ontwerpen.
Download presentatie

Making a city smarter, van PhD student naar succesvolle AI-ondernemer.

Ondernemer Tuan Anh Nguyen PhD. van Sustainable Buildings vertelt over de rol die een Startup kan spelen in een groot Europees project zoals ”Making-City Groningen”. Welke kansen heeft dit zijn onderneming geboden, welke rol heeft AI hierin gespeeld? Eind 2018 werd Groningen, naast het Finse Oulu, één van de twee ‘Lighthouse cities’ in het project Making-City. Doel van dit project; het realiseren van 2 Positive Energy Districts (PED). Dit is een stukje stad dat meer energie opwekt dan er wordt verbruikt. Groningen werkt hard aan de realisatie van een PED. Aansluitend is voldoende ruimte voor discussie over de toekomst van AI.
Download presentatie

Van onderzoek naar implementatie

In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar Artificial Intelligence in de gezondheidszorg. Geen eenvoudig werk, want deze sector vraagt bijzonder hoge standaarden op het gebied van bewijslast, veiligheid, privacy, enzovoorts. Gedurende deze interactieve break-out sessie bespreken we aan de hand van actuele innovaties de implementatie-uitdagingen en de praktijkervaringen van een viertal ondernemers.
Download presentatie

Data verbinden bodem en mens in de AgriFood. Boeren Dashboard & Control Tower als oplossing?

Op agrarische bedrijven is alleen al de integratie van data een enorme sprong voorwaarts met waardevolle nieuwe inzichten voor de bedrijfsvoering. Welke stappen zijn hiervoor nodig? Kan dit onafhankelijk, transparant en verifieerbaar? Hoe zit het met kennisoverdracht? Wie heeft de leiding? In deze break-out sessie onderzoeken we, met voorbeelden, hoe nutriënten en data een gezonde bodem kunnen verbinden met een gezonde mens. En de rol van kunstmatige intelligentie hierbij.
Download presentatie

ELSA lab. De Ethische, Juridische en Maatschappelijke aspecten van Artificiële Intelligentie. Actief meedoen met het speciaal ontwikkelde Serious Game.

Om de ontwikkeling en implementatie van mensgerichte AI te bevorderen, worden in Nederland verschillende ELSA (Ethical, Legal and Societal Aspects) labs opgezet waarin onderzoekers, maatschappelijke partners, bedrijven, burgers en patiënten samenwerken. Inmiddels zijn er zo’n 20 ELSA labs, elk met nadruk op een ander toepassingsgebied. ELSA lab Noord-Nederland richt zich op verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI in de zorg.Tijdens deze workshop zal Mirjam Plantinga de deelnemers meenemen in het gedachtegoed en het huidige landschap van ELSA labs. Aansluitend zal spelenderwijs in groepjes, met behulp van een Serious Game, worden nagedacht over verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI.
Download presentatie

Efficiënt Data delen in de supply chain

Het Smart Connected Supplier Network (SCSN): Veel organisaties delen al jaren data in de supply chain via Electronic Data Interchange (EDI). Het SCSN biedt diensten op basis van nieuwe standaarden waardoor dit nog veel efficiënter wordt.In plaats van bilaterale afspraken tussen individuele bedrijven is slechts één keer een aansluiting nodig op het SCSN. Daarna is uitwisselen van data in de supply chain voor alle partners in SNSN in één keer geregeld. Het SCSN groeit snel en biedt kansen voor Noord-Nederlandse bedrijven. Ook komt SCSN in de praktijk aan bod in deze presentatie vertelt een deelnemer van het SCSN over de opgedane ervaringen. Wat was de drijfveer om mee te gaan doen, wat komt erbij kijken en hoe werkt het in de praktijk?
Download presentatie

Ronde 3

Energie: Energiesysteem in bebouwde omgeving

Duurzaam, betrouwbaar, toekomstig en betaalbaar energiesysteem in de Gebouwde omgeving

Energiekosten significant reduceren door slimme aansturing binnen de gebouwde omgeving. Ook binnen een bestaande situatie binnen een gebouw is veel meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt. Hoe kun je praktisch data verzamelen, deze analyseren en hier aanzienlijke kosten mee besparen?
Download presentatie

Het schaalbaar en ‘smart’ maken van de korte keten door middel van AI

Een foodHub is de kortste ketenverbinding tussen de bereider van gezonde voeding en de bewerker van een gezonde bodem. Smart maken en lokaal delen is essentieel voor de haalbaarheid (assets delen, open innovatie) en accelereert de schaalbaarheid, meetbaarheid en deelbaarheid. Het probleem is dat de boer de zorg behoevende burger en de burger de boer zijn lokale, nutriëntrijke producten ziet, maar ze missen de middelen om elkaar te bereiken, direct te bedienen en te belonen. Een oplossing kan zijn het organisatiemodel van de korte keten om te draaien door in de gezonde korte voedselketen te kunnen werken vanuit de data van een gepersonaliseerde gezonde nutriënten vraag, met beleving (smaak, gemak, herkenbaarheid).
Download presentatie

Smart Navigation van Lemmer tot Delfzijl. Hoe houdt AI ons bij de les?

Recreatievaart en beroepsvaart zijn onmisbaar voor Noord-Nederland. Maar door grotere schepen, drukkere vaart, en een groot aanbod van recreatievaart ontstaan, in een regio met kwetsbare natuur en kleine vaarwegen, risicovolle situaties.Gevaarlijke situaties waarbij zowel beroeps- als recreatievaart of kunstwerken betrokken zijn, vormen een bedreiging voor veiligheid, duurzaamheid en leveren aanzienlijke economische schade. Slim inzetten op digitalisering en inzet van AI kan helpen. Maar wat als die techniek het even niet doet? Hoe borgen we een inherent veilige introductie en implementatie van digitalisering en AI, die de bediening bij de les houdt, en borgt dat adequaat en op tijd ingegrepen wordt? Hoe zou een digitale assistent voor zowel recreatie als beroepsvaart voor de route Lemmer – Delfzijl er uit kunnen zien, en wat zou zo’n systeem moeten kunnen? En wat moet de mens die het systeem gebruikt kunnen om de veiligheid te waarborgen? Een inspirerende sessie die de aanzet kan vormen voor nieuwe projecten, business cases en initiatieven.
Download presentatie

ELSA lab. De Ethische, Juridische en Maatschappelijke aspecten van Artificiële Intelligentie. Actief meedoen met het speciaal ontwikkelde Serious Game.

Om de ontwikkeling en implementatie van mensgerichte AI te bevorderen, worden in Nederland verschillende ELSA (Ethical, Legal and Societal Aspects) labs opgezet waarin onderzoekers, maatschappelijke partners, bedrijven, burgers en patiënten samenwerken. Inmiddels zijn er zo’n 20 ELSA labs, elk met nadruk op een ander toepassingsgebied. ELSA lab Noord-Nederland richt zich op verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI in de zorg.Tijdens deze workshop zal Mirjam Plantinga de deelnemers meenemen in het gedachtegoed en het huidige landschap van ELSA labs. Aansluitend zal spelenderwijs in groepjes, met behulp van een Serious Game, worden nagedacht over verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI.
Download presentatie

Use cases uit de praktijk

Predictive Maintenance in staal maken: Tata Steel/IJssel door IJssel Technologie, focus on IDSA en smart maintenance. Data delen in de gezondheidszorg: In veel gevallen wil je data helemaal niet delen. Bijvoorbeeld omdat de data waarde heeft die je niet weg wilt geven of omdat het privacy gevoelige data is. In deze sessie worden twee pilots gepresenteerd. Eén op het gebied van smart maintenance en één op het gebied van AI voor een medische toepassing. Bij die laatste wordt de data niet wordt gedeeld maar wel gebruikt. Daarvoor is een referentie-implementatie beschikbaar.
Download presentatie

Het AI-Congres wordt georganiseerd door

Het AI-Congres wordt mede mogelijk gemaakt door