Rijk onderzoeksportfolio kennisinstituten binnen Samenwerking Noord

De noordelijke kennisinstellingen doen interessant onderzoek op het gebied van IT en digitalisering, vaak ook met een link naar de praktijk en in samenwerking met Noordelijke partners. Op initiatief van TNO kwamen recent verschillende spelers bijeen tijdens een themabijeenkomst van onze sector onderwijs en onderzoek. Er liggen veel kansen om de onderlinge samenwerking nog verder op te pakken. Tijdens onze evenementen programmeren we regelmatig bijdragen van onderzoekers om de nieuwste kennis te delen.  

Zie de presentaties voor een overzicht per instelling.  

Foto: Sinds kort is ook TNO gevestigd op de Zernike Campus in Groningen