‘We moeten vol inzetten op de mobiliteit van onze IT’ers’

‘Je merkt het overal en dus ook zeker in een IT-stad als Groningen: specifieke IT-kennis wordt steeds belangrijker, maar tegelijkertijd ook schaarser. Om die ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden, moeten we vol inzetten op de mobiliteit van medewerkers.’ Dat zegt Aaldert van Lingen, directeur van het I&A Shared Service Center van de gemeente Groningen.

Waar bij veel organisaties binnen Samenwerking Noord de vraag naar IT-personeel toeneemt, is bij het Shared Service Center (SSC) van de gemeente Groningen een omgekeerde ontwikkeling waarneembaar. Niet omdat er te weinig te doen is – integendeel zelfs – maar vanwege nieuw beleid, zo legt Aaldert van Lingen uit. ‘Over niet al te lange tijd gaan we veel van de werkzaamheden die we nu nog zelf doen uitbesteden aan externe organisaties. Een onvermijdbaar gevolg daarvan is dat er banen zullen verdwijnen.’

‘In dat geval zijn er dus volop nieuwe banen nodig om onze mensen nieuwe perspectieven te bieden. Gelukkig hebben we het grotendeels over ervaren IT’ers die voor elke organisatie een aanwinst zouden kunnen zijn; mogelijk binnen Samenwerking Noord. Ook wat dat betreft is het dus goed dat de banden de afgelopen jaren flink zijn aangehaald tussen de grote IT-organisaties in Noord-Nederland.’

Het scenario van veel vrijkomend IT-personeel, zoals binnenkort bij het SSC is echter een uitzondering. Vaak is het aanbod van talentvolle IT’ers te laag om te voldoen aan de groeiende vraag. En volgens Van Lingen zal die vraag de komende jaren alleen maar verder toenemen. ‘Daarom is de mobiliteit van het bestaande personeel voor mij één van de belangrijkste elementen binnen Samenwerking Noord. Waarom zou je voor bepaalde projecten nieuwe mensen moeten opleiden als werknemers van een andere organisatie de benodigde kennis en ervaring al in huis hebben?’

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat er op het SSC een aantal mensen rondlopen die normaal gesproken hun werkdagen doorbrengen bij andere Samenwerking Noord-partners. ‘We hebben hier mensen van DUO, RDW en de provincie aan het werk, sommige op basis van detachering en anderen bij wijze van uitwisseling’, aldus Van Lingen. ‘Bij RDW hebben ze bijvoorbeeld de nodige ervaring met de outsourcing van IT. Die kennis komt ons nu natuurlijk erg goed van pas.’

Volgens de directeur I&A zijn het echter niet alleen de organisaties die profijt hebben van een optimaal mobiliteitsbeleid, ook de medewerkers hebben er baat bij. ‘Het is veel IT’ers eigen om voortdurend op zoek te zijn naar nieuwe uitdagingen. Vaak is het moeilijk ze die telkens weer binnen één organisatie te bieden. Dan is het natuurlijk een win-winsituatie als ze een partnerorganisatie vooruit kunnen helpen en tegelijkertijd een verfrissende professionele impuls krijgen.’