Waterlaboratorium Noord (WLN) levert data voor vierde meetup Kennisnetwerk Data Science

Op 19 + 26 november en 10 december 2018 staat de 4e meetup gepland van het Kennisnetwerk Data Science. Het thema van deze Meetup is Internet of Things en de opdrachtgever en dataleverancier is ditmaal Waterlaboratorium Noord (WLN).

WLN ‘de Betrokken Expert’ is een organisatie van professionals met expertise in de gehele waterketen en levert onderscheidende (standaard) diensten voor zowel analyses als advies en maatwerk. WLN doet dit op basis van de laatste innovatieve methodes. WLN investeert in kennis en innovatie in samenwerking met kennispartners en vertaalt deze innovaties in nieuwe diensten. WLN is als waterkwaliteitsgeweten sterk verbonden met de twee drinkwaterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen en biedt ook oplossingen aan klanten waarvoor water van levensbelang is in het primaire proces (o.a. zuivel, food, overheid, zwembaden, zorg, chemie en energie).

Via verschillende sensoren heeft WLN veel Internet of Things data tot haar beschikking. Denk hierbij aan data van flowmeters, drukmeters en weerdata. WLN daagt het kennisnetwerk Data Science uit om aan de slag te gaan met deze data. Kunnen we door het toepassen van data science waarde toevoegen dat bijvoorbeeld leidt tot kostenbesparingen. Een mooie casus die verschillende disciplines bij elkaar brengt en zeer geschikt is om data science op toe te passen. Wij zijn nu al benieuwd naar de resultaten.

De Meetup bestaat uit drie bijeenkomsten en heeft als doel om kennis en ervaringen op het gebied van data science met elkaar te delen. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de case en vraagstelling gepresenteerd, daarna worden de teams gevormd aan gaan we aan de slag met de data. De avond wordt afgesloten met een update per groep.

De tweede bijeenkomst is een hands-on sessie waarin je samen met je team aan de slag gaat met de case. Na het eten starten we met een feedbacksessie. Dit betekent dat de teams elkaar voorzien van feedback/input voor de opdracht. Met de feedbacksessie kunnen we elkaar versterken. De avond eindigen we met een korte update over de voortgang en de lessons learned.

De derde en laatste bijeenkomst staat in het teken van de “laatste eindjes” en presentaties per team. Vanuit Waterlaboratorium Noord en andere Samenwerking Noord organisaties zullen er betrokkenen aanwezig zijn om zich te laten inspireren door de opgedane kennis. De avond wordt afgesloten met een evaluatie en een borrel.

Op dit moment zijn een aantal betrokkenen vanuit het kennisnetwerk al aan de slag om de data te prepareren voor de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten kunnen we dus direct aan de slag.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op Meetup.com.