Private ICT-dienstverleners nu ook welkom bij Samenwerking Noord

Sinds 1 januari van dit jaar kunnen ook commerciële ICT dienstverleners zich aansluiten bij Samenwerking Noord. Dit samenwerkingsverband van – tot nu toe – voornamelijk (semi)overheidsorganisaties streeft naar behoud van ICT talent voor het Noorden, behoud en ontwikkeling van ICT werkgelegenheid in Noord-Nederland en de profilering van de noordelijke provincies als een succesvolle en attractieve ICT-regio.

“Het gaat heel goed met Samenwerking Noord: bijna veertig diensten en instellingen in het Noorden hebben elkaar gevonden en helpen elkaar daadwerkelijk. Maar er is ook vanuit het bedrijfsleven belangstelling om zich bij ons aan te sluiten. Wij denken dat Samenwerking Noord óók heel veel zou kunnen betekenen voor de noordelijke ICT bedrijven, zoals ATOS, Ordina of Bossers en Cnossen. Daarom hebben we besloten een  soort pilot te doen. We zullen dit jaar, 2017, bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en stellen ons netwerk dan ook met veel plezier open voor ICT-bedrijven – en andersom natuurlijk ook!”, vertelt Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord.

Volgens Hassert hebben bekende, ook in het Noorden gevestigde, particuliere dienstverleners al geïnformeerd bij Samenwerking Noord of zij zich zouden kunnen aansluiten. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven als Gemeenteoplossingen.nl of New Nexus en een aantal leden van de Noordelijke Online Ondernemers (NOO).

“Overheidsinstellingen met ICT-afdelingen en commerciële ICT-dienstverleners hebben allemaal hetzelfde belang: namelijk een florerende arbeidsmarkt voor ICT-ers. Allemaal willen ze graag dat studenten na hun afstuderen in het Noorden blijven. Wij kunnen dat met z’n allen bevorderen door goede stages aan te bieden, het imago van de Noordelijke arbeidsmarkt te verbeteren, de noordelijke economie te versterken en toekomstperspectief te bieden aan de medewerkers”, zo vat Hassert de doelen samen van Samenwerking Noord.

Samenwerking Noord levert een bijdrage aan een goede aansluiting tussen  het onderwijs en de arbeidsmarkt, uitwisseling van personeel tussen de  aangesloten organisaties en het gezamenlijk opleiden en her-/bijscholen van  personeel. Samenwerking Noord streeft tevens naar behoud van ICT talent voor Noord-Nederland.

Even switchen van baan
Een ander doel van Samenwerking Noord is om het mogelijk te maken dat medewerkers af en toe bij andere aangesloten bedrijven kunnen werken om hen zo ook een breder carrièreperspectief en nieuwe uitdagingen te kunnen bieden. Zo kun je, zeker samen met de commerciële bedrijven, een geweldig netwerk bieden aan organisaties. Je komt of bent weliswaar in dienst van een van de bedrijven maar hebt er nog 40 of 50 ter beschikking om je kennis en kunde te vergroten voor jezelf maar ook voor het noorden. “Dat biedt natuurlijk geweldige kansen voor eenieder en het maakt het Noorden uniek!’, aldus Hassert.

Samenwerking Noord wil dit jaar starten met het verwelkomen van  commerciële partijen “en dan zien we aan het eind van dit jaar wel hoe het  vanuit beide inzichten bevalt!”, aldus Fred Hassert.