Nieuw kennisnetwerk HR Analytics

De rol van HR is de laatste jaren aan het veranderen: meer partner in business, ook op strategisch niveau. Daarnaast zien we een ontwikkeling naar meer “datagedreven” activiteiten. In toenemende mate is er informatie beschikbaar en ook nodig waardoor we steeds meer trends en patronen in organisatiebewegingen kunnen ontdekken.

Een kans voor HR-professionals om de kwaliteit van initiatieven en adviezen te verbeteren op grond van objectieve data. Bezoek de pagina van het kennisnetwerk HR Analytics.

Yvonne Bos (provincie Groningen) en Lykle de Vries (Noorderlink) hebben het initiatief genomen om een nieuw kennisnetwerk te starten in de context van Samenwerking Noord. Inmiddels heeft zich al een behoorlijke kring belangstellenden gevormd en is er een groep op LinkedIn gestart.

In het nieuwe jaar zal een nieuw webinar volgen, die binnenkort wordt aangekondigd. Wil je actief meedenken in dit netwerk en de schouders zetten onder vernieuwing, neem dan contact op met Yvonne Bos via of Lykle de Vries.