we unite

HR Analytics

HR Analytics heeft de toekomst! HR Analytics biedt handvatten voor het meetbaar maken en interpreteren van data en het vormgeven van HR beleid van een organisatie op basis van deze data. HR Analytics is een van de belangrijkste middelen die een toekomstig professional tot zijn beschikking heeft.

Achtergrond

De rol van HR is de laatste jaren aan het veranderen: meer partner in business, ook op strategisch niveau. Daarnaast zien we een ontwikkeling naar meet “datagedreven” activiteiten. In toenemende mate is er informatie beschikbaar en ook nodig waardoor we steeds meer trends en patronen in organisatiebewegingen kunnen ontdekken.

Deze trends en patronen kunnen we benutten als basis om voorspellingen te doen over wat er gaat gebeuren op HR beleid en aanpalende gebieden. En we zijn steeds beter in staat hierop actief beleid te ontwikkelen. Een kans voor HR om de kwaliteit van initiatieven en adviezen te verbeteren op grond van objectieve data.

Organisatie

Alweer een tijdje geleden, namelijk 21 november 2019, was onze eerste bijeenkomst over HR Analytics in van der Valk Hoogkerk. En ons is Samenwerking Noord, Noorderlink en de NVP, Netwerk voor HR Professionals. Om deze bijeenkomst een vervolg te geven hebben we op 21 november 2020 aangekondigd om een Kennisnetwerk HR Analytics Noord Nederland op te gaan zetten.

Basisidee van het Kennisnetwerk HR Analytics is “leren door te doen”. Ons doel is om kennis en ervaringen rond HR Analytics met elkaar te delen en van elkaar te leren door bijvoorbeeld leerzame en inspirerende voorbeelden uit de praktijk/best practices met elkaar te bespreken. Daarnaast is er een “”HR Analytics kennisnetwerk Noord Nederland”-groep op Linkedin waar je je voor aan kunt melden,.

Op 9 juni 2020 hebben we de eerste webinar georganiseerd, verzorgd door P-direct, ministerie van Binnenlandse Zaken. Centraal stond een praktijkvoorbeeld van het ministerie van Justitie en Veiligheid: de competenties die typerend zijn voor ambtenaar 3.0 en de frequentie van voorkomen daarvan in vacatureteksten.

Op 8 oktober 2020 hebben we onze tweede webinar georganiseerd over een praktijkcasus van de Rijksuniversiteit Groningen over het aantal vrouwelijke hoogleraren. In het voorjaar van 2021 willen wij de volgende bijeenkomst organiseren.

Communicatie

Ben je enthousiast en geïnteresseerd in HR Analytics? Heb je een casus of inspirerend praktijkvoorbeeld, dan kun je contact opnemen met Melissa Fuller of Yvonne Bos.

Leden Kennisnetwerk HR Analytics

Yvonne
Bos

Mail

Onze programmamanagers hebben de kennisnetwerken verdeeld. Zij sluiten aan bij het overleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor het kennisnetwerken. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze kennisnetwerken.

Albina Koolhof-Vitochina

Mail Bel