Managementscholing digitale strategie 3.0 in ontwikkeling

Samen met de University of Groningen Business School en de IT Academy Noord Nederland werkt Samenwerking Noord aan een gezamenlijke managementscholing voor Digitale Strategie 3.0.

Ook voor onze ledenorganisaties geldt, dat ze zich bevinden in een uitdagende en sterk veranderende omgeving. Belangrijke transities vereisen dat organisaties moeten reageren en nadenken over de lange termijn. Niet alleen op digitaal terrein (van analoog naar digitaal) maar ook op ecologische duurzaamheid (van lineaire naar circulaire economie), energietransitie (van fossiel naar hernieuwbaar) en op maatschappelijke impact. Digitale transformatie kan helpen bij het bepalen van richting en het invulling geven aan deze transities.

Veel leden van SN hebben de ambitie om deze ontwikkelingen, actief aan te pakken en wellicht zelfs voorop te lopen. Digitalisering biedt houvast en een hulpmiddel om de uitdagingen te meten en te lijf te gaan.

Behoeftenonderzoek

In een behoeftenonderzoek hebben we gevraagd naar wensen en mogelijke opleidingsthema’s om als organisatie en als netwerk sterker te opereren. De meest gevraagde thema’s onder de respondenten zijn:

  • Innovatie en leiderschap
  • IT governance
  • IT/business development
  • IT strategie
  • Digitale transformatie

Er is een duidelijke interesse op het gebied van digitale strategie 2.0 → 3.0, met de wens om daarin gezamenlijkheid stappen meet te maken voor de individuele ledenorganisaties en de regio.

Opzet en inhoudelijke thema’s

Primair richt de scholing zich op verantwoordelijken voor IT en digitalisering in rollen zoals: hoofd/manager ICT, programmamanager digitale transformatie, directeur, strategisch adviseur.

Het programma zal een theoretisch raamwerk en denkkader bieden om structuur aan te brengen in een warboel aan keuzes en externe prikkels. Ook staat de toepassing van het geleerde in de eigen praktijk centraal in interactieve sessies onder het motto bring-your-own case of bring-your-own colleague. Het diverse netwerk van Samenwerking Noord biedt de mogelijkheid te leren van ambitievolle ‘peers’ uit verschillende branches.

We willen komen tot een opleiding voor organisaties die de stap willen maken van digitalisering (2.0) naar digitale transformatie (3.0). Vragen die aan de orde kunnen komen zijn?

  • Hoe realiseer je impact door meer controle en sturing?
  • Hoe invulling te geven aan digitale projecten voor gerichte groei?
  • Hoe te sturen op basis van data? (echt datagedreven werken!)
  • Hoe nieuwe waarde te creëren?
  • Welke nieuwe rollen aan te nemen in de keten (bijv. ketenregisseur)?

Voorafgaand aan de opleiding wordt een uitgebreide intake gedaan. Na een zestal bijeenkomsten op een centrale, aantrekkelijke locatie, presenteren de deelnemers hun eigen digitale transformatieplannen in de slotbijeenkomst.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en de sprekers volgt in de loop van het voorjaar.

Wil je alvast meer weten of in contact komen met de ontwikkelaars? Je kunt terecht bij:

Robin van den Berg

Dr. Thijs Broekhuizen

Wijnand Aalderink