Kennisnetwerk Data Science presenteert Meet-Up-resultaten tijdens drukbezochte bijeenkomst

Op maandag 23 april werden de resultaten van alweer de tweede Meet-Up van het Kennisnetwerk Data Science Noord-Nederland gepresenteerd. Deze tweede editie, die wederom was onderverdeeld in drie avondsessies, stond volledig in het teken van ‘Image Recognition’. De ruim veertig data scientists gingen aan de slag met data van Wetterskip Fryslân. Tijdens de slotbijeenkomst bij gastheer RDW presenteerden zij de resultaten aan elkaar en aan een groep van zo’n twintig belangstellende Samenwerking Noord-leden.

De laatste sessie van de Meet-Up ging van start met een diner. Vervolgens hield Merijn van der Roest een presentatie voor de twintig aanwezige Samenwerking Noord-leden. De voorzitter van het Kennisnetwerk Data Science vertelde daarin kort over het ontstaan en de werkwijze van het kennisnetwerk en over Data Science in het algemeen. Het netwerk, dat opereert onder de vlag van Samenwerking Noord, is ontstaan op initiatief van studenten van de opleiding Data Science aan de IT Academy Noord-Nederland. “Met de bedoeling om kennis en ervaring met elkaar te delen door ‘hands-on’ te werken aan bepaalde cases”, aldus Van der Roest.

Een kerngroep van enkele leden organiseert daartoe verschillende bijeenkomsten: Meet-Ups als deze, maar ook bedrijfsbezoeken en kennissessies. Daarbij kan dat kernteam nog wel wat versterking gebruiken’, zo gaf Van der Roest aan. Hij deed daarom direct een oproep aan iedereen die wel een handje zou willen en kunnen helpen om dat via een mailtje bij hem te melden.

Image Recognition
Na de inleidende woorden door de voorzitter, was het voor de verzamelde data scientists tijd om hun Meet-Up-resultaten te presenteren. Gedurende drie avonden werkten zij in vijf groepen aan twee cases die vanuit Wetterskip Fryslân waren ingebracht. Drie groepen hebben onderzocht of met behulp van Image Recognition water en land herkend kan worden in hoge resolutie luchtfoto’s en satellietbeelden. De andere twee groepen bekeken of het met IR mogelijk is diatomeeën (algen) herkend kunnen worden in microscoopbeelden. Opvallend was dat de groepen allemaal verschillende werkwijzen hanteerden en daardoor ook andere ervaringen en resultaten konden presenteren. “Dit is kicken! Je kunt echt trots zijn op dit netwerk in het Noorden”, zo luidde één van de enthousiaste reacties uit de zaal.

Na afloop van de presentaties nam Merijn van der Roest nog even het woord. Hij riep de aanwezige Samenwerking Noord-leden op om cases met een maatschappelijk belang in te brengen voor toekomstige Meet-Ups. Daarmee leveren zij niet alleen een bijdrage aan de kennisdeling binnen het Data Science-netwerk, het kan ook erg waardevolle informatie voor de eigen organisatie opleveren en natuurlijk voor de gehele maatschappij.

Events
Voor dit jaar staan alweer een aantal events van het Kennisnetwerk Data Science Noord-Nederland op het programma. Zo zal op 4 juni, 18 juni en 2 juli de eerste Meet-Up op Friese bodem plaatsvinden. In De Koperen Tuin in Leeuwarden is het thema dan ‘Crowd Control’. De data waarmee de deelnemers dan aan de slag kunnen, wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Leeuwarden.

In de week van 14 mei staat een kennissessie over Geografische Informatiesystemen (GIS) op de planning, met medewerking van de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.