Jan Kiers (gemeente Emmen) is enthousiast over Samenwerking Noord: ‘Regiefunctie kan wel sterker’

‘Samenwerking Noord is voor ons als gemeente Emmen een zeer nuttige instelling. We hebben er profijt van voor onze medewerkers, de themabijeenkomsten zijn interessant en ook het netwerk heeft zeer waardevolle contacten opgeleverd. Als u mij vraagt hoe we in het Noorden nog meer profijt kunnen halen uit Samenwerking Noord, dan zou ik als tip mee willen geven: versterk de regiefunctie. Want ik denk dat we nog meer voordeel zouden kunnen halen uit Samenwerking Noord, daar worden we allemaal beter van.’

Dat betoogt Jan Kiers. Hij is Teamleider bij de Afdeling Facilitaire Ondersteuning en van het Team Centraal Servicepunt bij de gemeente Emmen. We spreken hem in het gemeentehuis van Emmen, op een plek met uitzicht op het totaal vernieuwde en zeer fraaie Stadsplein, ondertunneld door de Hondsrugweg, en met uitzicht op de nieuwe entree van Wildlands en het nieuwe theater Atlas.

Bij de gemeente Emmen houden circa 60 medewerkers zich bezig met ICT, waarvan 25 in het team van Jan Kiers. De gemeente is al geruime tijd aangesloten bij Samenwerking Noord, maar sinds twee jaar is de gemeente ‘meer participerend’, met andere woorden: actiever als lid.

‘Samenwerking Noord is een zeer nuttige organisatie. Op de eerste plaats omdat het onze medewerkers extra perspectief biedt om een kijkje in de keuken van andere bedrijven te nemen. Hun mobiliteit wordt daarmee vergroot, en dat ze hun horizon kunnen verbreden is dan ook een mooie bijkomstigheid. En wij stellen onze organisatie graag open voor andere organisaties’, vertelt Jan Kiers.

‘Een tweede voordeel is dat er sprake is van ‘halen en brengen’, wanneer onze medewerkers tijdelijk bij een andere organisatie werken. Daarmee bedoel ik dat onze medewerkers niet alleen iets halen – namelijk een bredere horizon  – maar dat ze ook nieuwe ervaringen opdoen waar wij als organisatie dan weer vruchten van kunnen plukken. Wanneer je medewerkers tijdelijk elders laat werken kan dat uiteindelijk ook goed zijn voor je eigen organisatie, want elders zien zij misschien hoe je het in de eigen organisatie nog beter kunt doen . En ze brengen kennis en ervaring van onze organisatie naar die andere organisaties’.

‘Een derde voordeel is dat je met andere leden van Samenwerking Noord gezamenlijk projecten kunt draaien. Zo zijn wij bezig met het door ontwikkelen van ‘Het Nieuwe Werken’. Maar anderen hebben daar misschien al veel meer ervaring mee opgedaan, en daar kunnen wij dan van leren. We moeten niet allemaal apart het wiel gaan uitvinden .’

Maar het grootste voordeel van Samenwerking Noord is volgens Jan Kiers toch wel dat je prima kunt netwerken. ‘Dat kan leiden tot enorme kruisbestuiving. De netwerkbijeenkomsten zijn daarbij cruciaal. Je ziet gelijkgezinden en je spreekt dezelfde taal. Daarom woon ik ook zoveel mogelijk en met veel plezier de themabijeenkomsten bij van Samenwerking Noord. Die zijn inhoudelijk vaak interessant, maar de belangrijkste functie is toch wel het feit dat je gelijkgestemden kunt ontmoeten en nieuwe contacten legt.’

Regiefunctie

Maar alles kan altijd beter, en dat geldt natuurlijk ook voor Samenwerking Noord. Wat zou in de ogen van Jan Kiers beter kunnen?

‘Misschien is het dus goed om de regiefunctie te versterken. Wij willen graag samenwerken, kennis delen en projectleiders  uitwisselen. Het is een beetje een zoektocht, maar misschien zou Samenwerking Noord de regierol kunnen versterken bij uitwisselingen of het bevorderen van de mobiliteit. Maar uiteraard moeten we hier zelf ook een initiatief nemen en proactief daarin zijn’, aldus Teamleider Jan Kiers.