‘Geef medewerker kijkje in andermans keuken: dat is in ieders belang!’

Jeroen van Rooden (UMCG): “Wij hebben als grootste werkgever van Noord-Nederland belang bij een goede ontwikkeling van vakmanschap in onze eigen regio. Daar zouden wij als bedrijven met z’n allen ook aan bij kunnen dragen door onze medewerkers af en toe een kijkje te gunnen in de keuken van collega-bedrijven. Misschien komt dat wel eens onhandig uit, maar je moet het wel faciliteren. Want het is in ieders belang dat wij hier hoogopgeleide en gemotiveerde medewerkers houden, met brede kennis. En daarom ben ik blij met het samenwerkingsverband Samenwerking Noord”, aldus Jeroen van Rooden, de nieuwe ‘hoogste baas’ op het gebied van ICT bij het UMCG in Groningen.

Jeroen van Rooden is onlangs aangetreden als Directeur IFM, een afkorting die staat voor: ICT, Functioneel- en gegevensbeheer en Medische techniek. Van Rooden heeft zeer ruime ervaring meegenomen naar het UMCG. Hij was eerder onder meer werkzaam voor de Belastingdienst, Aegon Nederland en Unit4 Agresso.

De afdeling IT bij het UMCG telt zo’n driehonderd medewerkers. Zij houden zich bezig met ontwikkeling, beheer en onderhoud van standaardapplicaties en IT-infrastructuur, en het IT-beleid van de UMCG-organisatie. Op een totaal van 11.000 werkplekken bij het UMCG valt een aantal van driehonderd IT medewerkers ogenschijnlijk nog wel mee, maar veel applicaties zijn standaard en het aantal zelf ontwikkelde applicaties is ‘overzichtelijk’.

In zijn nieuwe functie in Groningen staat Jeroen van Rooden op IT-gebied voor grote uitdagingen. Zo gaat het UMCG voor 1 januari 2018 een nieuw Electronisch Patiënten Dossier introduceren. Bovendien komt er een nieuw Enterprise Resource Planning System (EPD), voor financiën, logistiek en inkoop. En ten derde zal er een “upgrade” komen van alle werkplekken, een majeure operatie waarbij iedereen overschakelt naar een virtuele werkplek gebaseerd op Windows 10. “Kort gezegd: de technologie gaat met sprongen vooruit. Om in vliegtuigtermen te spreken: we zijn gewend aan een DC 10, en straks vliegen we in een Airbus. Dan moet je wel zorgen dat het onderhoudspersoneel dat nieuwe vliegtuig goed kan beheren!”

“Wat ik spannend vind aan mijn functie is dat alle technologische ontwikkelingen ook moeten leiden tot wijzigingen in de organisatie”, zo zegt Van Rooden. “Je hele organisatie moet op een andere leest worden geschoeid! Je moet heel goed vanuit je business nadenken hoe je je werk gaat doen. Je kunt je niet permitteren dat er afstand bestaat tussen de business en IT . Ook fysiek betekent het dat onze IT-organisatie meer en meer letterlijk de weg oversteekt naar het UMCG-complex, naar het hart van de organisatie, waardoor op een veel vanzelfsprekender manier contacten ontstaan’.

Samenwerking Noord
“De organisatie Samenwerking Noord kende ik al van mijn tijd bij de Belastingdienst in Apeldoorn. Ik was er verantwoordelijk voor de ‘ontwikkelafdeling’, met 2000 medewerkers. We zaten midden in het land en hadden continu mensen nodig. Ook daar zocht ik samenwerking met andere organisaties, zowel binnen als buiten de overheid. Zo hoorde ik ook van het bestaan van Samenwerking Noord, dat een oplossing had gevonden voor dezelfde problematiek: het ontwikkelen van vakmanschap, stimuleren van kennisverbreding en het verrijken van de medewerkers.’

‘Voor het Noorden komt daar bij dat veel mensen gebonden zijn aan de regio. Nou, ik vind Samenwerking Noord een uitstekende manier om aan de medewerkers uitdagingen te blijven bieden. Ook wij als UMCG, als grootste werkgever, hebben belang bij focus op de regio: goede ontwikkeling van vakmanschap in de regio is cruciaal. Dat kun je niet alleen, zelfs niet als je de grootste bent. Dat moet je in samenwerking doen’.

Datacenters
‘Samenwerking is dus uiteindelijk in het belang van ons allemaal. Dat geldt ook voor datacenters! Ik voorzie dan ook dat daar in de toekomst toch meer samenwerking gaat ontstaan, dankzij de nieuwe cloud-mogelijkheden. Daardoor kunnen we veel efficiënter omgaan met beschikbare rekencapaciteit. Ik zie daar nog steeds nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, ook al heeft het UMCG er in het verleden voor gekozen om alleen verder te gaan op dat gebied. Ik zie echt belangrijke en voor alle partijen interessante mogelijkheden! Als we in de regio over en weer van elkaar kunnen leren, dan is er voor ieder van ons veel te winnen. Innovatie komt vaak tot stand door een combinatie van verschillende invalshoeken.’