Arjen de Vries, Lefier: ‘Ook een woningcorporatie is een informatiefabriek’

De wereld van de woningcorporaties is een veranderlijke en dat heeft zijn weerslag op de manier waarop er met informatie wordt omgegaan. “Sinds het rapport van parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties heeft het Rijk de teugels fors aangehaald”, zo zegt Arjen de Vries, die als Adviseur Informatievoorziening werkzaam is bij Lefier. “Het is aan ons als I&A-afdeling om te zorgen dat onze informatiehuishouding telkens op de nieuwe regelgeving wordt aangepast.”

Lefier verhuurt meer dan 30.000 woningen, kamers en bedrijfsruimtes verspreid over de gemeenten Groningen, Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal en Borger-Odoorn. Alle interactie met die al die duizenden huurders levert natuurlijk een gigantische stroom aan data op. “We zijn tegenwoordig een echte informatiefabriek”, aldus Arjen de Vries, die al zo’n veertien jaar in de ‘woningcorporatie-ICT’ zit; eerst bij een andere verhuurder en toen die in 2009 opging in de nieuwe fusiecorporatie Lefier, ging De Vries mee.

Om aan de verscherpte eisen en regels te kunnen voldoen, is er de afgelopen jaren een forse automatiseringsslag gemaakt. “We werken er met z’n allen hard aan om alle informatiestromen binnen Lefier te digitaliseren”, vertelt De Vries. “Van de informatie die onze buitendienstmedewerkers nodig hebben en zelf produceren tot alle gegevens rond nieuwbouw- en renovatie-activiteiten. En dan is er natuurlijk ook nog de constante interactie met huurders en woningzoekenden, denk aan inschrijvingen, mutaties, opzeggingen en klachten. Voor die interactie met huurders wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de uitbouw van een site waar huurders 24/7 met al hun vragen, opmerkingen en mededelingen terecht kunnen.”

Ondanks de grote datastroom die de doorlopende digitalisering met zich meebrengt, is de I&A-afdeling van Lefier naar Samenwerking Noord-begrippen relatief klein. “We zitten momenteel met twaalf mensen”, geeft De Vries aan. “Systeembeheer doen we nu nog zelf, maar we werken toe naar de situatie waarbij de ICT-infrastructuur door een externe partij wordt opgezet en beheerd. We hebben geen eigen maatwerk-applicaties. Zelf werken we voornamelijk aan het inpassen van applicaties uit de markt en zorgen we ervoor dat die aansluiten bij de wensen en werkwijze van onze medewerkers. Daarbij worden we vaak  bijgestaan door consultants van de applicatieleverancier.”

Die bundeling van interne en externe kennis is volgens De Vries een belangrijke factor in een succesvol IT-landschap. “Vandaar ook ons lidmaatschap van Samenwerking Noord. Ik zie vaak initiatieven langskomen die volgens mij erg waardevol kunnen zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de projectmanagerspool en de opleidingen van de IT Academy. Ik zou zelf graag actiever daarin zijn en ik wijs mijn collega’s er ook vaak wel even op. Maar omdat we zo’n klein team zijn, is het voor ons nu nog moeilijk om een bijdrage te leveren of er voldoende van te profiteren.”

En dat terwijl het voor woningcorporaties erg lonend kan zijn om meer aansluiting te zoeken bij de grotere IT-partners binnen Samenwerking Noord, zo denkt De Vries. “Op technologisch gebied lopen woningcorporaties niet voorop. Via Samenwerking Noord zouden we als sector – in elk geval hier in het Noorden –  meer kunnen profiteren van praktijkervaringen van andere organisaties.”

De Vries ziet dat dit geloof er onder zijn collega’s bij andere corporaties in Noord-Nederland ook wel is. “We zijn met een aantal IT-afdelingen van noordelijke corporaties in gesprek om te bekijken of het mogelijk is om samen lid worden van Samenwerking Noord. Op die manier krijgen we wat meer armslag om een echte bijdrage te leveren en daar ook de vruchten van te plukken.”