Samen(werkend) op weg in 2021

De basis van het werkplan 2021 wordt gevormd door drie maatschappelijke issues die van grote invloed zijn of worden in Noord-Nederland: ‘Op weg naar een veilig en duurzaam Noord-Nederland’, ‘Werken met IT’ en ‘Techtrends, kort & krachtig’.

Vraagstukken die zeer actueel zijn en naar verwachting dit ook zullen blijven in de nabije toekomst. Ze fungeren als kapstok voor de onderliggende onderwerpen die in de diverse sectoren spelen of mogelijk gaan spelen.

Door het werkplan op deze manier vorm te geven willen we het volgende bereiken met en voor onze leden:

Herkenbaarheid met de maatschappelijke thema’s die spelen in Noord-Nederland 

Creëren van inhoudelijke verbinding met genoemde vraagstukken

Stimuleren van cross-sectorale samenwerkingen omdat de thema’s nagenoeg in alle sectoren actueel zijn.

Thema

Op weg naar een veilig en duurzaam Noord-Nederland

Noord-Nederland is zeer actief op het gebied van de energietransitie, en de aardbevingenproblematiek is een groot issue met verstrekkende en sociaal ontwrichtende gevolgen. Zeker op termijn raken deze onderwerpen iedereen.

Naar thema
Thema

Werken met IT.

Binnen Samenwerking Noord zien we een duidelijke trend van ‘werken in de IT’ naar ‘werken met IT’. Iedereen heeft of krijgt in meer of minder mate te maken met de zich steeds verder ontwikkelende digitalisering.

Naar thema
Thema

Werken met IT.

Binnen Samenwerking Noord zien we een duidelijke trend van ‘werken in de IT’ naar ‘werken met IT’. Iedereen heeft of krijgt in meer of minder mate te maken met de zich steeds verder ontwikkelende digitalisering.

Naar sector
Thema

Techtrends, kort & krachtig.

Onder dit hoofdthema hebben we een aantal onderwerpen benoemd die in meerdere sectoren en organisaties actueel zijn. Denk aan ‘autonoom vervoer’ waar veel leden van Samenwerking Noord mee bezig zijn.

Naar thema