Op weg naar een veilig en duurzaam Noord-Nederland.

Noord-Nederland is zeer actief op het gebied van de energietransitie, en de aardbevingenproblematiek is een groot issue met verstrekkende en sociaal ontwrichtende gevolgen. Zeker op termijn raken deze onderwerpen iedereen.

We hebben geprobeerd deze kwesties in een aantal, maatschappelijk brede onderwerpen binnen Samenwerking Noord te vertalen zoals energietransitie, circulaire economie, sociale duurzaamheid, cyber security en de omgevingswet. Onderwerpen waar veel organisaties mee te maken hebben en actief samenwerking in gezocht kan worden. Het thema ‘klimaatadaptatie’ kan hier niet los van worden gezien en waar mooie ontwikkelingen op het gebied van voorspellende modellen (data driven) en GEO (visualisatie) aan kunnen worden verbonden. Middels workshops, discussies etc. willen we hier gezamenlijk onze bijdrage aan leveren.

Inhoudelijk
  • actuele issues met verstrekkende en sociaal ontwrichtende gevolgen
  • kwesties die iedereen nu al of in de toekomst raken
  • issues die ‘schreeuwen’ om samenwerking
Rol Samenwerking Noord
  • vertaald naar onderwerpen zoals omgevingswet, cyber security, secure software, medical device regulation, informatiebeveiliging
  • energietransitie / klimaatadaptatie > verbinding met voorspellende modellen (data driven) en GEO (visualisatie)