Techtrends, kort & krachtig.

Onder dit hoofdthema hebben we een aantal onderwerpen benoemd die in meerdere sectoren en
organisaties actueel zijn. Denk aan ‘autonoom vervoer’ waar veel leden van Samenwerking Noord mee
bezig zijn.

Ook ‘low code’ is een thema dat bij meerdere organisaties speelt. Andere onderwerpen die onder ‘Techtrends, kort & krachtig’ vallen zijn ‘werken in en met ketens’ en ‘artificial inteligence’. Ook hiervoor geldt dat we vanuit collectieve inspanningen hieraan willen bijdragen.

Inhoudelijk
  • onderwerpen benoemd die sector overstijgend spelen

  • benadrukken van praktische toepassingen

  • focus op uitwisselen ervaringen, kennis en bewustzijn vergroten

Rol Samenwerking Noord
  • vertaald naar onderwerpen zoals low code, automotive / autonoom vervoer, AI, werken in en met ketens, cyber security (disaster recovery, back up strategieën)