Vragenlijst Samenwerking Noord Traineeship, jouw mening telt!

Samenwerking Noord ontwikkelt voor en met haar ledenorganisaties een gezamenlijk ICT-traineeship. In de steeds krapper wordende arbeidsmarkt komt de kracht van ons groeiende collectief goed van pas.  

We willen natuurlijk graag aansluiten bij de wensen van onze ledenorganisaties en eventueel ook trainees uit bestaande programma’s in onderdelen van het programma laten deelnemen. Graag horen we je mening over hoe we het traineeship het beste kunnen vormgeven. Vul de vragenlijst in als je hiervoor input wilt leveren. 

Wil je met in gesprek over de ontwikkeling van het traineeship, dan kan dat tijdens de Werkconferentie van 24 mei. Robin van den Berg van de IT Academy Noord Nederland en Lobke Meijerink van YER gaan hierover graag met de deelnemers in gesprek. Aanmelden is nog mogelijk.  

Foto: Projectgroep Samenwerking Noord Traineeship op de trap van Het Kasteel (fotograaf: Albina)