‘Volop energie in de noordelijke Internet of Things-community’

De Noord-Nederlandse Internet of Things-community bij elkaar brengen en kijken wat er samen gedaan kan worden om die community te versterken. Met dat doel kwamen op donderdag 19 juli enkele tientallen noordelijke ‘IoT-helden’ samen in de Ondernemersfabriek in Assen. Initiatiefneemster Esmeralda Top van de Provincie Drenthe was blij met de opkomst én de uitkomst: ‘Er is een bak energie en ik denk dat we aan de start staan van toffe dingen die in het Noorden van de grond kunnen komen.’

Onder de titel DIDI (Drents Internet der Dingen Initiatief) heeft de Provincie Drenthe de ambitie uitgesproken om een belangrijke proeftuin voor Internet of Things-toepassingen te worden. Zo moeten alle bedrijven en inwoners gratis toegang krijgen tot het LoraWAN-netwerk (Long Range Wide Area Network) en komen er netwerkenpunten op locaties als brandweerkazernes, de politietoren in Assen en theater De Tamboer in Hoogeveen. Om te kijken wat dat voor kansen oplevert, wil de provincie graag in kaart brengen wat er in het Noorden al gebeurt op IoT-gebied.

En dat is best nogal wat, zo bleek op 19 juli. De aanwezigen werden opgedeeld in groepjes en gaven aan de hand van een aantal vragen aan waar ze zelf mee bezig zijn en waar ze kansen zien. De resultaten werden met tape op een muur van de Ondernemersfabriek geplakt, waarna de groepen die onderwerpen eruit pikten waar ze wat dieper op in wilden gaan: De opleiding van de jeugd op het gebied van IoT, de mogelijkheden voor de waterstofeconomie, animal tracking, het gebruik van IoT door woningcorporaties en kansen voor smart cycling-toepassingen.

Na een pauze met pizza gingen de groepen elk met hun gekozen onderwerp aan de slag om er verder handen en voeten aan te geven. De resultaten daarvan werden uiteindelijk teruggekoppeld aan alle aanwezigen om samen te bekijken hoe het tot challenge-gestuurde innovatietrajecten kan komen. Kortom: wordt vervolgd in de nabije toekomst…