Uitnodiging voor leden Samenwerking Noord: ‘De Noodzaak van Security by Design voor IoT’

Tijdens zijn lezing ‘de noodzaak van Security by Design voor het Internet of Things (IoT)’ praat security-specialist en docent aan de Hanzehogeschool Arne Padmos je bij over nut en noodzaak van een goede informatiebeveiliging voor organisaties. De gemeente Groningen en IT Academy Noord-Nederland nodigen leden van Samenwerking Noord van harte uit voor deze lezing op maandag 1 oktober van 15.30 – 17.00 uur in het gemeentekantoor aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen. De lezing is gratis toegankelijk en na afloop is er een borrel om na te praten en te netwerken.  

Kansen en bedreigingen
Steeds meer systemen worden verbonden met het internet. Van pacemakers, slimme koelkasten tot slimme thermostaten. Alles wordt tegenwoordig aan het internet gehangen. De verwachting is dat in 2021 meer dan 46 miljard apparaten aan het internet zijn verbonden. Het is toch handig als je vanuit de trein alvast de thermostaat een graadje hoger kunt zetten of de verlichting aan. Dat deze handige toepassingen ook een keerzijde hebben, bleek bijvoorbeeld in 2017 toen hackers via de slimme thermostaat van een aquarium een casino in Las Vegas wisten te hacken. Nu hackers met het internet verbonden apparaten steeds vaker als doelwit gebruiken, is een nieuwe aanpak voor IoT-security hard nodig.

Stappen ondernemen
Tijdens de lezing vertelt Arne Padmos over de mogelijkheden op het gebied van IoT en security en welke impact IoT heeft op organisaties en individuen. Wat is er in het verleden al misgegaan? Hoe kan de beveiliging van IoT in de toekomst beter? Hoe kunnen organisaties hierop inspelen? Door een overzicht te geven van voorbeelden en trends probeert Arne hierop antwoord te geven. Aanwezigen krijgen inzicht in de stappen die komende jaren moeten worden genomen om IoT beter te beveiligen.

Week van Cyber Security
Deze lezing en netwerkbijeenkomst valt in de week van Cyber Security van de gemeente Groningen. Van 1 tot en met 5 oktober organiseert de gemeente voor haar medewerkers allerlei activiteiten gericht op informatieveiligheid. Zo gaan studenten van de leergang Ethical Hacking en de minor Cybersecurity van IT Academy Noord-Nederland als studie-opdracht de gemeente Groningen proberen te hacken: ‘Capture the Flag’. Het Groningse bedrijf Warpnet begeleidt de wedstrijd tussen de teams. Na de lezing vindt de prijsuitreiking voor de winnende groep studenten plaats.

Spreker Arne Padmos
Arne Padmos is docent Network & Security Engineering aan de Hanzehogeschool Groningen en kerndocent bij de leergang Ethical Hacking van IT Academy Noord-Nederland. Arne heeft voorheen als security-analist embedded apparatuur geëvalueerd en heeft hierin ook training gegeven. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar de relatie tussen veiligheid en gebruiksvriendelijkheid bij versleutelde communicatie.

IT Academy Noord-Nederland
IT Academy Noord-Nederland is in 2014 opgericht en zet zich in voor een krachtige ICT-sector in Noord-Nederland. Een paar weken geleden is de nieuwe minor Cybersecurity van de IT Academy gestart. Een unieke samenwerking tussen de Hanzehogeschool en het noordelijk bedrijfsleven, waarbij wordt ingespeeld op de dringende vraag naar cybersecurityspecialisten. Deze minor is het eerste traject van de IT Academy waar studiepunten, European Credits (EC’s), aan verbonden zijn.

Programma

15.00 – 15.30 uur: inloop
15.30 – 16.30 uur: lezing ‘De Noodzaak van Security by Design voor IoT’
16.30 – 17.00 uur: prijsuitreiking ‘Capture The Flag’
17.00 – 19.00 uur: netwerkborrel

Aanmelden
De lezing en de netwerkbijeenkomst zijn gratis toegankelijk voor leden van Samenwerking Noord en hun medewerkers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Harold van Emst h.vanemst@samenwerkingnoord.nl.