TVM sluit zich aan bij Samenwerking Noord: ‘Genoeg aanknopingspunten op het gebied van data science, engineering en security’

Samenwerking Noord blijft groeien! Eén van de nieuwste leden is transportverzekeraar TVM uit Hoogeveen. Begin februari zette CIO Arnout Artz zijn handtekening onder het lidmaatschapsconvenant van Samenwerking Noord.

TVM verzekeringen is in 1962 door transportondernemers opgericht en heette aanvankelijk Transvernij. In 1988 werd de naam van de maatschappij veranderd in TVM verzekeringen. Het hoofdkantoor staat in Hoogeveen.

Samen werken aan de toekomst. Dat is waar coöperatie TVM voor staat. Het collectieve belang voorop zetten en samen sterker zijn. Dat gold al bij de oprichting van TVM door transportondernemers die destijds ieder een deel van het waarborgkapitaal inlegden om op die manier samen de risico’s te kunnen dragen. Hier ontleent TVM haar bestaansrecht aan. Het coöperatieve fundament van TVM is moderner dan ooit in deze tijd. Voorop staat het belang van de verzekerden, de leden.

TVM verzekeringen richt zich op logistiek en transport over weg en water. De thuismarkt van TVM is Nederland, maar het bedrijf is ook actief in België, Luxemburg en Duitsland. TVM loopt in de transportsector al sinds jaar en dag voorop als het gaat om het verbeteren van transportveiligheid, onder andere door voorlichting, preventie en het mede-ontwikkelen van technologische hulpmiddelen.

Bij de ICT-afdeling van TVM werken ongeveer 60 mensen intern en om en nabij 40 mensen van externe partijen. Een grote afdeling dus waar onder andere gewerkt wordt aan datascience, data engineering en security. Genoeg aanknopingspunten om de samenwerking aan te gaan!