Top Dutch Talent-meeting: Brainport Eindhoven geeft het goede voorbeeld

Op 9 juli 2018 kwamen diverse deelnemers en belangstellenden bijeen in het Adverium in Drachten om de tweede belangrijke Top Dutch Talent-meeting bij te wonen. De bijeenkomst kende een vol programma met zeer uiteenlopende sprekers. Zo waren vanuit het Brabantse Yvonne Hest en Richard Kersten van Brainport Eindhoven aanwezig om de do’s en dont’s uit te leggen over arbeidsmarkt, opleiding en het aantrekken van internationaal talent.

Een sterk punt van Brainport Eindhoven daarin is dat het de samenwerking zoekt met alle partijen in de ‘pijplijn’. Niet alleen academische of HBO-opleidingen, maar ook MBO en voortgezet onderwijs worden als belangrijke partners gezien.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het opvangen van de partners van talentvolle buitenlandse werknemers, die bijvoorbeeld voor ASML komen werken. Zijn er in het netwerk ook mogelijkheden om hem of haar aan een baan in de Brainport te helpen?

Ook aanwezig was Marion Tjin-Tham-Sjin van Splendid China. Zij werd onlangs uitgeroepen tot Wereldzakenvrouw van het Jaar, maar ziet zichzelf naar eigen zeggen meer als bruggenbouwer tussen oost en west. Tijdens de Top Dutch Talent-meeting sprak zij over haar succes in China, het zakendoen in dat land en haar keuze om daar met locals te werken.

Vanuit RUG, Hanzehogeschool, NHL Stenden en Oranjewoud Export Academy waren diverse afgevaardigden gevraagd om hun ervaringen te delen over internationale studentenprogramma’s en hoe zij met internationale studenten omgaan. Ook waren studenten en mentoren van het Mentorprogramma Friesland aanwezig die uitleg gaven over hun programma en successen van internationale studenten als waardevolle toevoeging binnen organisaties. ‘Het gaat om talent, nationaliteit doet er eigenlijk niet toe’, zo luidde de boodschap.

Aan het einde van het programma werden de deelnemers gevraagd om een stem uit te brengen op één van de drie gegadigden voor het bouwen van de website van Top Dutch Talent. Lovebird Design, Dhevak en Salty Devs gaven hun presentaties. Wie de eervolle klus krijgt toebedeeld zal later bekend worden gemaakt.