Succesvolle start Agile coaching

Onderdeel van de Kennisgroep Lean-Agile is een Kennisgroep over Agile coaching. Op 25 februari was er een zeer succesvolle eerste bijeenkomst. Hierin spraken 18 zeer enthousiaste deelnemers, afkomstig uit 10 partijen (DUO, RDW, RVO, Gasunie, CJIB, Dictu, Sogeti, Quintor, Arlande en Quint)  over de verschillende vormen van intervisie die ze elkaar kunnen bieden.

Twee sporen
Intervisie over Agile coaching kan gaan over instrumentele agile/scrum vragen en over persoonlijke/teams gedragsaspecten bij het agile werken. Op beide sporen zijn vervolgafspraken en workshops afgesproken.

Meer informatie
Ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met Saskia Postma van de RDW via spostma@rdw.nl