Steeds meer functies in succesvol nieuw patiëntenportaal Martini Ziekenhuis

Een jaar na de start van het patiëntenportaal Mijn Martini van het Groningse Martini Ziekenhuis hebben patiënten al ruim 26.500 keer veilig op het portaal ingelogd. Mijn Martini biedt patiënten van het ziekenhuis meer inzicht in hun persoonlijke medische dossier. Daarnaast moeten uitbreidingen er in de nabije toekomst onder meer voor gaan zorgen dat patiënten er terechtkunnen voor het maken en wijzigen van afspraken en zelfs voor een e-consult.

Via Mijn Martini hebben patiënten online inzage in verschillende onderdelen van hun persoonlijk medisch dossier. Denk aan de correspondentie tussen ziekenhuis en huisarts of het medicatieoverzicht na ontslag. Ook bevat Mijn Martini uitslagen van infectieonderzoek en labuitslagen van bloed- en urineonderzoek. Verder kan iedere patiënt zijn verwijzingen, geplande en eerdere afspraken, opnames en operaties bekijken. Onlangs zijn ook de radiologieverslagen en pathologieverslagen toegevoegd.

Rustig nakijken
Ferry Wijninga uit Aduard beschouwt het patiëntenportaal als een aanwinst: “Voorheen was ik voor informatie volledig afhankelijk van korte gesprekken met de medisch specialist. En vanwege de gevolgen van mijn beroerte kon ik die informatie amper bevatten en verwerken. Thuis kan ik op elk gewenst moment alle uitslagen en correspondentie rustig doorlezen. Het is fijn om over alle actuele gegevens te kunnen beschikken. Zo ben je als patiënt beter geïnformeerd en voorbereid op je eigen behandeling.”

“We helpen daar ook zoveel mogelijk bij”, vertelt radioloog Dennis Rouw. “Naast inzicht in het medisch dossier, geven we ook enige context. We vertellen bij de uitslagen dat patiënten ze in samenhang moeten zien. En we leggen uit dat een verslag van een arts op basis van voortschrijdend inzicht of ziekteverloop kan veranderen. Zo leren patiënten hun medisch dossier beter lezen en leren wij informatie beter te delen. Dit hoort gewoon bij een ziekenhuis van deze tijd. Daar kun je maar beter in voorop lopen.”

Ehealth
Via de website van het ziekenhuis kunnen patiënten van 18 jaar en ouder veilig inloggen op Mijn Martini met DigiD en sms-controle of met de DigiD app. Alles wat de patiënt in Mijn Martini kan zien, kan hij ook printen of opslaan.

In 2020 moet het portaal patiënten de mogelijkheid bieden om te beschikken over hun volledige medisch dossier, NAW-gegevens bij te werken, online afspraken te maken of wijzigen, online vragenlijsten in te vullen, een actueel medicatieoverzicht in te zien en gebruik te kunnen maken van een e-consult.

Het Martini Ziekenhuis investeert in eHealth omdat het adagium ‘Samen voor de beste zorg’ vraagt om het efficiënt en effectief delen van informatie tussen alle partijen die bij deze zorg betrokken zijn. Zo beschikken de zorgprofessionals, samenwerkingspartners en patiënten over de informatie die zij nodig hebben om als partner een bijdrage te leveren aan het zorgproces.