Student Consultants onderzoeken MBO-potentieel

Een viertal Student Consultants van de faculteit Economie en Bedrijfskunde doet onderzoek voor Samenwerking Noord naar de potentie van MBO-studenten en -afgestudeerden voor SN-organisaties. Zij gaan met diverse collega’s in gesprek. Zowel vanuit onderwijs- als vanuit het werkgeversperspectief.

Het team bestaand uit Hylke Morsink, Francisco Botero Bernal, Eva Hesseling, en Stan Tonissen (v.l.n.r.) wordt begeleid door Bas Baalmans van het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen.