‘Security Pool’ van professionals moet noordelijke bedrijven helpen bij informatiebeveiliging

Het van oorsprong Groningse bedrijf Insite Security heeft het initiatief genomen om een oplossing te bieden voor het probleem van het groeiende tekort aan informatiebeveiligingsprofessionals. Door dit tekort kunnen bedrijven en instellingen niet altijd aan specialisten komen die hen helpen hun informatie te beveiligingen tegen onder meer hackers of andere aanvallen. Om aan de stijgende vraag naar beveiligingsspecialisten in het Noorden te kunnen voldoen, werkt Insite Security samen met Samenwerking Noord aan een ‘Security School’, een ‘Security Pool’ en aan een ‘Security Lab’.

“Wij merken in de praktijk dat er momenteel een schreeuwend tekort is aan beveiligingsprofessionals. Dat komt door meer behoefte aan professionals door bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving, en ook door de recente publiciteit na bijvoorbeeld cyberaanvallen. Iedereen wil z’n systemen nu beter beveiligen, en daardoor is de vraag naar specialisten sterker gestegen dan het aanbod”, vertellen directeuren Erik Rutkens en Jasper de Vries van Insite Security, dat gespecialiseerd is in informatiebeveiliging.

Insite Security is sinds afgelopen zomer aangesloten bij Samenwerking Noord. Samen zijn nu plannen ontwikkelt die volgens Rutkens en de Vries noordelijke bedrijven kunnen helpen bij het oplossen van het tekort aan security-professionals.

Security School
“De Security School’ die wij voorstellen, is een soort klas waar we mensen opleiden of omscholen tot informatiebeveiligingsprofessional. Daarvoor kunnen wij als basis het opleidingsprogramma van ons eigen bedrijf gebruiken, liefst in samenwerking met onderwijsinstellingen als IT Academy, Hanzehogeschool of NHL/Stenden”, aldus de ondernemers, die aangeven hun kennis op het gebied van beveiliging niet voor zichzelf te willen houden. “Wij denken dat het beter is kennis en ervaring te delen en samen te werken. Daar wordt íedereen beter van. Wij hebben enorm veel kennis opgedaan, en die kennis willen we graag inzetten.”

Security Pool
Het tweede voorstel betreft het oprichten van een Security Pool. Oftewel een groep specialisten die bij de uiteenlopende organisaties ingezet kunnen worden. ‘Wij denken dat dat zeker te realiseren is, mits iedereen een bijdrage levert, ofwel in middelen, ofwel in menskracht.’ Zo zou bijvoorbeeld een medewerker met kennis van zaken van de ene organisatie ook ingezet kunnen worden bij een andere organisatie. ‘Want niet iedereen heeft de juiste vakmensen in dienst of heeft enkel op bepaalde momenten behoefte aan specifieke vaardigheden. Bijvoorbeeld iemand die goed is in het opstellen van beleidsstukken of juist iemand die goed is om veranderingen binnen organisaties door te voeren. Als je elkaar als organisaties daarmee helpt, kun je een oplossing vinden voor het tekort en kun je professionals ook betere carrièremogelijkheden bieden.’

Security Lab
Het derde initiatief betreft het Security Lab. Oftewel: onderzoek naar beveiliging binnen specifieke thema’s zoals mobiliteit of Smart Grid in samenwerking met onderwijsinstellingen. Denk aan het realiseren van een lab binnen de Digital Society Hub van Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten, docenten en/of professionals vanuit de deelnemende organisaties die ook onderdeel kunnen uitmaken van de Security Pool.

Volgens beide ondernemers zal om te komen tot een daadwerkelijk Security Pool nog dit jaar een stichting worden opgericht, en zijn al met diverse organisaties besprekingen gevoerd. Begin volgend jaar 2018 zouden zowel de Pool, de School en het Lab van start kunnen gaan.

Wie meer informatie wil over het initiatief, kan een mail sturen naar Erik Rutkens en Jasper de Vries: info@insitesecurity.nl