Security Awareness: hoe maak ik mijn organisatie ‘human proof’?

Security is belangrijker dan ooit en er zal de komende jaren steeds meer aan uitgegeven worden. Organisaties hebben veelal voldoende technische maatregelen getroffen en hebben ook de organisatorische maatregelen steeds beter onder controle. Het ontbreekt echter nog vaak aan voldoende grip op het menselijk handelen. Om ook de hieruit voortkomende veiligheidsrisico’s te verkleinen en het aantal incidenten te verlagen (en de organisatie ‘human proof’ te maken) zou er meer aandacht moeten zijn voor bewustwording, het creëren van risicobesef en het trainen van medewerkers.

Lees verder op de website van de IT Academy