Samenwerkingsverband Cyberweerbaarheid Noord-Nederland van start

Het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maakte vandaag bekend dat het plan van Samenwerkingsverband Cyberweerbaarheid Noord-Nederland is goedgekeurd en het consortium gebruik mag maken van de subsidieregeling voor het stimuleren van regionale en sectorspecifieke samenwerkingsverbanden op het gebied van digitaal ondernemen. Daarmee gaat het samenwerkingsverband nu officieel van start.

Aanleiding
De economische omgeving van Noord-Nederland kent veel jonge, innovatieve ICT en ICT-gerelateerde bedrijven. De steeds verder toenemende digitalisering (leidend tot nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg, veiligheid, energie, agro, etc.) biedt voor Noord-Nederland grote kansen, maar vraagt ook om maatregelen tegen de toenemende risico’s van cyberdreigingen. Feit is dat veel (mkb-)ondernemers zich nog nauwelijks bewust zijn van deze dreigingen. Hun ICT-infrastructuur is vaak onvoldoende beveiligd en het ontbreekt hun aan kennis en middelen om de beveiliging te verbeteren en bij cyberaanvallen adequaat te reageren.

Samenwerkingsverband
Een groot aantal organisaties beseft dat samenwerking bijdraagt aan een betere weerbaarheid. Om die samenwerking meer te formaliseren, is er in zowel Groningen als Friesland een stichting opgericht ter vergroting van de weerbaarheid: de Stichting Cyber Safety Noord-Nederland (Friesland) en de Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland (Groningen). Bij beide stichtingen zijn samen zo’n zestig bedrijven/organisaties aangesloten. De stichtingen hebben recent de krachten gebundeld en vormen samen met vijf andere partijen – De Friesland Zorgverzekeraar, Connect.frl, Bedrijvenvereniging West (Groningen), Samenwerking Noord en Provincie Groningen – het samenwerkingsverband Cyberweerbaarheid Noord-Nederland. Doel is bij te dragen aan de bewustwording van het gevaar van cybercriminaliteit en samen met de ondernemers in Noord-Nederland te werken aan een betere cyberweerbaarheid.

Het samenwerkingsverband vormt de opstap tot het in 2020 op te richten Cyber Security Expertise Centrum Noord (CSECN). De bedoeling is dat dit centrum, met vestigingen in Friesland en Groningen, uitgroeit tot een van de belangrijkste landelijke expertisecentra op het gebied van cybersecurity en daarmee een actieve bijdrage levert aan de Nederlandse Cybersecurity Agenda.

Voorwaarde voor veiligheid en continuïteit
Fred Hassert, voorzitter Samenwerking Noord en manager Finance & Control van de provincie Groningen: “Omdat alles tegenwoordig digitaal is en wij daar als mens eenbelangrijke rol in spelen, is cybersafety een belangrijk uitgangspunt en een basisvoorwaarde voor het waarborgenvan veiligheid en continuïteit als het gaat om de Noord-Nederlandse economie.”