Samenwerking UBR|IIR en DICTU

Maandag 14 september hebben Willem Zwalve (algemeen directeur DICTU) en Irene van Munster (directeur UBR) hun handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant tussen DICTU en UBR|IIR. Hierdoor zullen er in de toekomst meer programma en projectmanagers van UBR|IIR bij DICTU worden ingezet.

IV en IT expertise

De ICT-dienstverlening van DICTU groeit en is aan verandering onderhevig. Ook bestaat er binnen de Rijksoverheid behoefte aan meer kennis op het gebied van IV (informatievoorziening) en IT projecten. UBR|IIR gaat daarom DICTU gekwalificeerde programma- en projectmanagers leveren. UBR|IIR breidt haar capaciteit structureel uit om aan de vraag van DICTU te kunnen voorzien. Dit is in de lijn met de uitkomsten van de commissie Elias, waar de uitbreiding van UBR|IIR een onderdeel van is.

Kennis binnen de overheid houden

Door te werken met programma- en projectmanagers van UBR|IIR wordt de onderlinge kennis op het gebied van IV en IT programma’s en projecten vergroot. Hierdoor blijft de kennis binnen de overheid en wordt de kwaliteit van programma’s en projecten verbeterd. Daarmee dalen de kosten voor externe inhuur.

Bron: http://www.ubrijk.nl/actueel/nieuws/ubr-nieuws-2015/09/30/samenwerking-ubr-iir-en-dictu