Samenwerking Noord werkt aan adoptie- en traineeprogramma voor mbo- en hbo-studenten

Noordelijke bedrijven en instellingen aangesloten bij Samenwerking Noord werken aan een adoptie- en traineeprogramma voor mbo- en hbo-studenten. Het programma is bedoeld voor studenten met ICT in hun pakket, zodat zij tijdens de adoptieperiode al vast kennis kunnen maken of sfeer kunnen proeven bij bedrijven en instellingen. Ook zouden zij bijvoorbeeld mee kunnen doen aan masterclasses of strategische sessies bij de aangesloten ICT-organisaties.

Dankzij dit adoptieprogramma en trainee-programma kunnen de studenten zelf ervaren dat er in het Noorden zéer interessante bedrijven zijn, en dus dat ze niet automatisch op de Randstad zijn aangewezen als ze zijn afgestudeerd. Anderzijds is dit voor noordelijke bedrijven ook zeer aantrekkelijk, omdat schaars ICT-talent dan voor het Noorden behouden zou kunnen blijven. Een win-winsituatie dus. De studenten kunnen stage lopen bij zeer uiteenlopende bedrijven: van bijvoorbeeld leden van de Noordelijke Online Ondernemers tot het CJIB of het UMCG.

Na afloop van het adoptie- en traineeprogramma, zouden bedrijven en instellingen dan de mbo-studenten een baan kunnen aanbieden, in combinatie met een hbo-deeltijdstudie of doorstroming naar het hbo. ‘En voor de hbo’ers willen we een traineeprogramma creëren waarbij ze na hun studie bijvoorbeeld drie keer acht maanden bij verschillende werkgevers aan het werk gaan, om vervolgens voor een baan te kiezen. Dit alles om in het noorden een imago neerzetten dat studenten zich hier kunnen ontwikkelen’, vertelt Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord.

Er is bij veel noordelijke bedrijven en instellingen in elk geval draagvlak voor het idee. Maar er moet nog wel invulling aan gegeven worden. ‘De baby ligt er. Nu moet ie groeien!’, aldus Fred Hassert. Hij heeft goede hoop dat het lukt om het adoptieplan de komende maanden uit te werken, zodat het mogelijk per 1 januari 2018 van start zou kunnen.