Samenwerking Noord Talent Development Programma start in januari

Na het akkoord van de ledenraad, is het gezamenlijke Talent Development Programma van de Samenwerking Noord in volle voorbereiding. Wil jouw organisatie deelnemen aan de pilot vanaf januari 2023?

(Foto: talenten en professionals ontmoeten elkaar in de kring van Samenwerking Noord)

Het Samenwerking Noord Talent Development Programma heeft als doel om IT-talent in het Noorden te ontwikkelen en te behouden opdat onze ledenorganisaties voorzien worden van goedopgeleide nieuwe medewerkers. Vanuit de gezamenlijkheid van een aantrekkelijk Samenwerking Noord Talent Development Programma kunnen we kandidaten een breed en aantrekkelijk perspectief bieden in de IT in Groningen, Friesland en Drenthe. Bovendien versterkt het traineeship de onderlinge samenwerking binnen onze vereniging doordat trainees werken aan gezamenlijke projecten.

Ontwikkeling  

Met een groep collega’s uit verschillende sectoren en ledenorganisaties hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan de opzet van een gezamenlijk traineeship programma. Om de ideeën en de belangstelling te peilen onder onze ledenorganisaties zijn we op de werkconferentie over de IT-arbeidsmarkt van 24 mei met de bezoekers in gesprek gegaan. Ook hebben we een vragenlijst uitgestuurd om input te verzamelen.  

Een globaal concept voor het Talent Development Programma is vervolgens uitgewerkt met collega’s van ledenorganisatie YER en partner IT Academy. Beide brengen de ervaring en de “capabilities” in om het programma concreet en succesvol te ontwikkelen en te verzorgen. De ledenraad van Samenwerking Noord heeft hier groen licht aan gegeven. 

Modulair model met gezamenlijke inhouden 

Op basis van de uitkomst van de gesprekken en de vragenlijst, hebben de collega’s van YER en IT Academy een concept ontwikkeld waarbij een kandidaat 3 x 8 maanden doorbrengt bij 3 verschillende ledenorganisaties

Uit het vooronderzoek komt dat voor verschillende inhoudelijke thema’s mogelijkheden en wensen bestaan: van softwareontwikkeling tot security, van data-analyse tot business & IT. Een modulaire aanpak maakt het mogelijk om individuele trainees op maat vorm te geven leerlijnen aan te bieden met aandacht voor hard en soft skills.  Het programma wordt concreet ingevuld op basis van de wensen van de deelnemende talenten en de organisaties voor wie zij zullen werken.  

De gezamenlijk meerwaarde vanuit Samenwerking Noord krijgt vorm door:  

  • trainees te laten participeren in gezamenlijke projecten en evenementen 
  • senior collega’s vanuit het netwerk inhoudelijke bijdragen te laten leveren aan scholingen en evenementen 
  • trainees samen het coaching en begeleidingsprogramma te laten doorlopen 

Afhankelijk van de wensen zal het programma van de eerste pilot op het niveau van MBO-, HBO- en/of WO-instroom verder ingevuld worden. Hierbij spelen de collega’s uit onze sector Onderwijs & Onderzoek een belangrijke rol, omdat zij de vooropleidingen verzorgen en directe toegang tot het talent hebben, dat aan het programma kan deelnemen.  

We willen ook de mogelijkheid bieden om trainees uit reeds bestaande traineeprogramma’s van onze ledenorganisaties toegang te geven tot een deel van de activiteiten.  

(Foto: YER-collega Lobke Meijerink (links) in gesprek over het Talent Development)

Aanmelding en verdere ontwikkeling  

Op basis van het concept, gaan we de komende periode het gesprek aan met die ledenorganisaties die willen deelnemen aan de eerste piloteditie. Met hen zullen we concrete stappen zetten in de verdere uitwerking. Het doel is om januari 2023 te starten met de eerste groep van trainees. Vanaf september gaan we de eerste kandidaten werven.  

Voor meer informatie, kun je terecht bij:
Lobke Meijerink, lobkemeijerink@yer.nl • 0615054567
• Robin van den Berg, robin.vandenberg@itacademy.nl • 0682371529
• Wijnand Aalderink, w.aalderink@samenwerkingnoord.nl • 0653704821