Update coronavirus en maatregelen omtrent onze events.

Samenwerking Noord peilt interesse voor gratis Masterclass Opdrachtgeverschap

Een project zonder duidelijke opdrachtgever of zonder business owner? Geen tijd, geen noodzaak, geen affiniteit, kortom geen betrokkenheid? Of wil jouw opdrachtgever juist ruimte geven en realiseer jij je dit onvoldoende? Misschien schieten in zijn ogen juist de kwaliteiten van de opdrachtnemer tekort: Het zijn enkele van de praktijkdilemma’s die Samenwerking Noord graag samen met Arlande naar voren wil laten komen in een gratis Masterclass Opdrachtgeverschap . Maar voordat we daarvoor een datum prikken, willen we natuurlijk eerst graag weten of er onder de leden voldoende interesse voor is.

De hierboven genoemde dilemma’s komen helaas nog vaak voor en de oorzaak ligt vaak bij een onvoldoende afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Misschien zijn er ook niet realiseerbare afspraken gemaakt en is er onvoldoende zicht op de haalbaarheid van plannen. Hoe vertel je dit je opdrachtgever? Wat betekent dit voor het draagvlak bij zijn stakeholders? Dergelijk vragen komen aan de orde in de door Arlande ontwikkelde Masterclass Ondernemerschap.

Graag willen we als Samenwerking Noord peilen of er onder de IT-managers van aangesloten organisaties behoefte is aan deze Masterclass Opdrachtgeverschap. En aan hen ook de vraag om even de business managers binnen hun organisatie te peilen. Zij hebben tenslotte vaak het meeste inzicht in de dilemma’s rond opdrachtgeverschap en dus ook het meeste belang bij de masterclass.

Is er binnen jouw organisatie interesse voor de gratis masterclass, laat dat dan even weten in een mail aan relatiemanager Margreet Beverwijk: m.beverwijk@samenwerkingnoord.nl