Samenwerken met Software Asset Management

Op 30 november kwamen vijf organisaties bij elkaar om te verkennen of er samenwerking mogelijk is op het terrein van Software Asset Management (SAM).

Henk Bultje (ODC/SSO) en Hilda Wever (tactisch inkoper bij DUO) gaven een toelichting op de inrichting van SAM bij DUO en welke tastbare voordelen het biedt. Hoofddoel van SAM is compliant zijn: weten welke software je in huis hebt en inzicht hebben in waarde, gebruik en gebruiksrecht. Dit kan veel geld schelen.

Het implementatietraject heeft een herbruikbare aanpak opgeleverd, die DUO graag beschikbaar stelt aan leden van Samenwerking Noord. Een mooie vorm van samenwerking die heel goed past bij wat we willen in het noorden. Er is ook een methodiek voor een 0-meting beschikbaar.

Eind januari komen de aanwezigen weer bij elkaar om verdere afspraken te maken. Gedacht wordt aan het opzetten van een multi projectorganisatie en dan SAM gezamenlijk te gaan realiseren. Bij deze tweede sessie zijn vanzelfsprekend ook andere leden van Samenwerking Noord van harte welkom.

Aanmelden voor de volgende sessie kan bij h.bultje@communitynetwork.nl.