Overheden en ICT-onderwijsveld verkennen mogelijkheden om elkaar te versterken

Bij de Rijksoverheid neemt de behoefte aan ICT-personeel de komende jaren alleen maar toe, ook in Noord-Nederland. Het is dus zaak de instroom van ICT-talent te stimuleren. Wat is dan een betere bron dan het Hoger Onderwijsveld? Daarom werd op 20 april op locatie van de Rijksuniversiteit in Groningen (RUG) een bijeenkomst georganiseerd met overheidsorganisaties, universiteiten en hogescholen. Doel was te verkennen hoe de samenwerking op dit gebied verstevigd kan worden. Of, zoals Hans Schutte, DG-DUO en sponsor van dit initiatief, het in zijn videoboodschap verwoordde: “Het moet toch lukken om afspraken te maken over de talenten van de toekomst?”

Veel overheidsorganisaties uit het Noorden van het land waren op 20 april op de Zernike Campus vertegenwoordigd, evenals de hogescholen en universiteiten. Zij werden verwelkomd door Petra Rudolf, directeur van de Graudate School of Science van de RUG. Kor Brandts, directeur Register en Examens van DUO deed dienst als dagvoorzitter.

DUO, CJIB en de RDW hielden een pitch waarin ze aangaven wat ze op het gebied van ICT te halen en te brengen hebben. Daaruit bleek wel dat de behoefte aan ICT-personeel groot is. Wat de overheid vooral zoekt – naast ontwikkelaars en data-experts – zijn ICT-ers met goede communicatieve vaardigheden, maar ook T-shaped ICT-ers, oftewel ICT-ers die over hun vakgebied heen kijken en ook over andere vaardigheden en kennis beschikken.

De overheid heeft hen innovatieve projecten en een uitdagende werkomgeving met veel mogelijkheden te bieden. Ook is er volop casuïstiek voor onderzoeksopdrachten en kunnen ICT-professionals als gastdocent optreden. Een vraag die tijdens de bijeenkomst naar voren kwam was hoe we dat met z’n allen aantrekkelijk kunnen maken voor jongeren en studenten. Weten die studenten bijvoorbeeld wel dat veel innovaties gewoon binnen de overheid zijn ontstaan?

Pitches

Vanuit het hoger onderwijsveld gaven de RUG, Universiteit Twente en de Hanzehogeschool pitches. Hier zijn volop onderzoeken en projecten te vinden waar overheden een bijdrage aan kunnen leveren en waar ze ook zelf iets aan kunnen hebben. Denk aan promotieonderzoeken, bachelor stages en gastdocentschappen. De projecten variëren van onderzoek op het gebied van stadslogistiek en fraudedetectie bij overheden tot gamification projecten. “En broodjes van Subway, die doen het ook goed als je studenten wil trekken”, geeft Universiteit Twente mee.

Samenwerking

Er zijn, zeker ook in de Noordelijke regio, al veel (bilaterale) samenwerkingsverbanden tussen overheid en onderwijsveld. Maar het kan beter en gestructureerder, vooral de vindbaarheid over en weer. Een van de overheidspitchers geeft aan: “Ik heb het geprobeerd: contact krijgen met de universiteit over mogelijkheden voor stages. En ik kwam bij veel mensen terecht, maar niemand kon me écht verder helpen.”

Andersom weten universiteit en hogeschool vaak ook niet precies wat de overheid doet, zo blijkt. “Je kent het DUO-gebouw, maar je weet niet wat er gebeurt”, aldus één van de aanwezigen.

Structuur

En hoe nu verder? Een ICT-stagebureau staat al in de steigers. En de organisaties in het Noorden zegden hun capaciteit toe om de samenwerking meer te structureren. Gedacht wordt aan coördinatiepunten, moderatoren en (ICT-)netwerken. Op de valreep werd door DUO nog een concrete case ingebracht over andere manieren om per mail beter met studenten te communiceren.

Het leverde samen meer dan voldoende stof op om tijdens de afsluitende borrel alvast de samenwerking op gang te brengen. Wordt vervolgd!