Oproep Innovatieprojecten, funding beschikbaar (voor leden)

Om binnen onze vereniging de actieve samenwerking te versterken en het bouwen aan nieuwe kennis te bevorderen, leggen wij graag het initiatief bij de leden zelf. We bieden de gelegenheid om een voorstel in te dienen voor gezamenlijke projecten op het gebied van digitalisering. Meer over de voorwaarden en de financieringsmogelijkheden en het doen van een aanvraag, lees je hier (in ledenomgeving).