Van passief lidmaatschap naar actieve betrokkenheid en een voortrekkersrol

Als één van de grootste onderwijsorganisaties van het Noorden bereidt Openbaar Onderwijs Groningen duizenden kinderen en jongeren voor op hun werkende leven. Vanzelfsprekend speelt de digitalisering daarin een belangrijke rol. “Maar we zijn zelf in de basis natuurlijk geen ICT-organisatie”, zo geeft Manager I&A Angela Velberg aan. “Om toch de nodige kennis en techniek binnen te halen zijn we dan ook altijd op zoek naar samenwerking, bijvoorbeeld met onze partners binnen Samenwerking Noord.”

Openbaar Onderwijs Groningen (tot voor kort bekend als O2G2) is in 2010 ontstaan toen het openbaar onderwijs in Groningen werd verzelfstandigd. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid tot een koepel van liefst 36 basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs in de gemeentes Groningen, Haren en Tynaarlo, samen goed voor zo’n 16.000 leerlingen en 2100 medewerkers.

“Daarmee zijn we één van de grotere organisaties voor openbaar onderwijs in Nederland”, geeft Angela Velberg aan. “En die rol als grote speler willen we ook uitventen”, voegt de eveneens aangeschoven Directeur Bedrijfsvoering Thom Verleg toe. “Dat houdt onder meer in dat we meer het voortouw willen nemen als het om onderwijsvernieuwing gaat. Met onze bestuursvoorzitter Theo Douma hebben we op dat gebied een grote inspirator en innovator in huis, vertelt Angela verder. Hij is als voorzitter van de regiegroep #Onderwijs2032 en Curriculum.nu intensief betrokken bij de toekomstige ontwikkeling van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland.”

De drive naar onderwijsvernieuwing is dus volop aanwezig, maar Openbaar Onderwijs Groningen kan het niet alleen af. Velberg: “Om goed toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden kunnen we de hulp van ICT-bedrijven en -organisaties goed gebruiken. En dat werkt echt niet één kant op: uiteindelijk hebben zij ons ook nodig om de jeugd klaar te stomen voor de vacatures die zijn in de toekomst te vullen hebben. Het is een typische win-winsituatie.”

Veranderopdracht
Zowel Velberg als Verleg is nog niet zolang geleden bij de Groningse onderwijskoepel aan de slag gegaan. “Thom zit hier nu sinds september vorig jaar en ik ben er afgelopen januari bijgekomen’, vertelt Velberg. “We hebben allebei uitgebreide ervaring in het onderwijs en hebben bij ons aantreden een forse veranderopdracht meegekregen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het inventariseren van bestaande en potentiële samenwerkingsverbanden.”

“Door mijn achtergrond bij onder meer NHL, Alfa-college, Friese Poort en DUO was ik al bekend met Samenwerking Noord.” Een lidmaatschap leek Velberg handig, maar toen ze navraag deed kwam ze voor een verrassing te staan. “Wat bleek? Openbaar Onderwijs Groningen was al lid, maar deed daar eigenlijk weinig tot niets mee. We zijn als het ware een tijdlang slapend lid geweest”, zegt ze. “Maar nu is het tijd om wakker te worden en ons te gaan roeren!”

Vanzelfsprekend is kennisdeling een belangrijke factor voor Openbaar Onderwijs Groningen en met het oog op de digitalisering van zowel de samenleving als het onderwijs kunnen de partners binnen Samenwerking Noord daar een belangrijke rol in spelen, zo zien Velberg en Verleg. “Denk bijvoorbeeld aan gastcolleges en -docentschappen of andere leerervaringen als programmeerbootcamps en geocaching-speurtochten.”

Inkoopcollectief
Maar ook als het gaat om de digitale infrastructuur zien ze bij ‘Openbaar Onderwijs Groningen’ mogelijkheden om de handen inéén te slaan: “Als onderwijsinstantie gaan veel van onze fondsen natuurlijk naar het onderwijs. Maar om goed onderwijs te kunnen garanderen, moeten ook randvoorwaarden als de ICT-infrastructuur in orde zijn. Door die gezamenlijk te realiseren, kun je veel besparen. Een goed voorbeeld is Edugl@s, waarin een groot aantal Groningse onderwijskoepels er samen voor heeft gezorgd dat 130 scholen zijn aangesloten op het glasvezelnet. De volgende stap is om de bandbreedte verder omhoog te krijgen, want we komen nu ruim tekort. Als Edugl@s is het daarover een stuk makkelijker onderhandelen met de grote providers dan wanneer je dat als op zichzelf staand schoolbestuur moet doen”, geeft Verleg aan.

“We willen dan ook graag binnen Samenwerking Noord een lans breken voor de oprichting van een vergelijkbaar inkoopcollectief en daar het voortouw in nemen. Vooral als het gaat om grote projecten, of dat nou om infrastructuur of software gaat, kun je dan als één partij optreden richting de grote aanbieders. Dat maakt je onderhandelingspositie een stuk sterker en daar kunnen we allemaal van profiteren.”