Ook Omgevingsdienst Groningen sluit zich aan bij Samenwerking Noord

Met de Omgevingsdienst Groningen (ODG) heeft Samenwerking Noord er wederom een interessant lid bijgekregen. De organisatie werd vijf jaar geleden opgetuigd als centrale vergunningsverlener, toezichthouder en handhaver voor de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Sinds 1 januari van dit jaar vervult het die rollen ook voor de provincies Drenthe en Friesland als het gaat om zware en risicovolle industrie. “Om onze taken goed te kunnen uitvoeren zijn we afhankelijk van grote hoeveelheden data”, zo geeft ODG-directeur Nienke Baars aan. “Dat brengt op ICT-gebied ook voor ons de komende jaren behoorlijke uitdagingen met zich mee.”

Met veel leden van Samenwerking Noord onderhoudt de ODG al behoorlijk korte lijnen, denk bijvoorbeeld aan de lokale en regionale overheden. “In de praktijk zijn we eigenlijk een afdeling van elke gemeente en provincie in Noord-Nederland”, zo legt Nienke Baars de rol van de Omgevingsdienst uit. “We vervullen voor al die opdrachtgevers een basispakket aan taken en een aantal gemeenten neemt nog aanvullende pakketten op milieu- en bouwgebied bij ons af.”

Om aanvragen goed te kunnen beoordelen, afdoende toezicht te kunnen houden en indien nodig te kunnen handhaven is een gigantische stroom aan data nodig. “Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan een rol spelen in ons werk”, geeft ODG’s Hoofd Bedrijfsvoering Klaas Bolt aan. “Verkaveling, bodeminformatie, bestemmingsplannen, bestaande wet- en regelgeving op alle niveaus, enzovoorts, et cetera: we mogen simpelweg niets over het hoofd zien dat op enig moment van belang kan zijn.”

Toch bestaat de feitelijke ICT-afdeling uit slechts zo’n zes mensen. “Onze ‘harde ICT’ is vrijwel volledig uitbesteed aan de provincie Groningen en voor ons zogenoemde zaaksysteem maken we gebruik van een externe commerciële partij”, aldus Klaas Bolt. “Uiteindelijk hebben we op wat helpdeskmedewerkers, informatie-analisten en functioneel beheerders na dus niet zoveel ‘echte’ ICT’ers in dienst. Maar ook al die andere medewerkers zijn in hun dagelijkse werk natuurlijk meer en meer afhankelijk van ICT. Aan de ene kant zie je vanuit de praktijk daardoor mooie nieuwe technologische ontwikkelingen ontstaan die het werk gemakkelijker maken en die ook uit te rollen zijn naar andere organisaties. Maar de digitalisering brengt net als bij zoveel organisaties ook de nodige vraagstukken met zich mee.”

De grootste uitdagingen liggen momenteel en in de nabije toekomst bij de naleving van de nieuwe Europese privacywetgeving en de nieuwe omgevingswetgeving die eraan zit te komen. “Wat die eerste betreft hebben we als vergunningsbeoordelaar, -toezichthouder en -handhaver natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. We werken met grote hoeveelheden privacygevoelige data en dat maakt de implementatie van de AVG geen gemakkelijke opgave. Het is ook één van de redenen dat we ons bij Samenwerking Noord hebben aangesloten: het vraagstuk leeft bij meer leden en samen is het makkelijker om met oplossingen te komen dan alleen.”

Ook voor wat betreft de nieuwe Omgevingswet is er veel werk aan de winkel bij de ODG, zo schetst Nienke Baars. “Als die in 2021 effectief wordt, moet het voor een vergunningvrager bijvoorbeeld mogelijk zijn om op elk moment in het proces de actuele status van zijn aanvraag op te vragen. En dat is nog maar één van de vele veranderingen die invloed zullen hebben op onze processen. Al met al zal onze werkwijze er nog verder door digitaliseren.”