Nuttige discussies tijdens kennissessie ‘Functioneel Ontwerp in Agile: nodig of overbodig?’

De belangstelling was groot en het maximale aantal deelnemers was al snel bereikt. Er zou dus best eens een vervolg kunnen komen op de sessie ‘Functioneel Ontwerp in Agile: nodig of overbodig?’, die donderdag 12 oktober werd gehouden bij het ICT-bedrijf van RDW. De aftrap voor deze middag werd verzorgd door André van Luijn, teammanager bij de RDW. Volgens Van Luijn is het herijken van Functioneel Ontwerp het sleutelwoord. “FO is toe aan vernieuwing. En dan moet je niet alleen binnen je eigen organisatie kijken, maar ook daarbuiten. Van inside-out naar outside-in, oftewel hoe doen ze het bij de buren?”

Van Luijn benadrukte de noodzaak om innovatie naar binnen te halen en meer gebruik te maken van elkaars kennis. En laat dat nu net de aanleiding zijn voor de organisatie van een kennissessie met vakbroeders. Samen met André Sijtsema (RDW), Helen Tubben (DUO), Jolanda Nieborg (RDW), Pieter Snijder (Gasterra) en Martin Bel (RDW) werd s het programma voor de kennissessie op 12 oktober in elkaar gezet.

De deelnemers waren afkomstig van zes verschillende organisaties: Gasterra, RUG, RDW, DUO Yacht en Gasunie, die elk een eigen team vormden. De teams kregen elk vier stellingen voorgelegd waarop ze konden reageren. Hierdoor ontstonden levendige discussies, waarin iedere deelnemer de gelegenheid kreeg om in zijn of haar bewoordingen een toelichting te geven op het standpunt van zijn team/organisatie.

De stellingen die werden neergelegd waren:

  • Werkende software gaat boven systeemdocumentatie, ik documenteer daarom helemaal niets meer
  • Wij zijn zelfsturend en bepalen zelf OF en HOE we documenteren
  • Het documenteren in de Agile omgeving gaat veel beter dan in de klassieke waterval methodiek
  • Wel of geen documentatie, het wordt toch niet gelezen

Leerpunten
De deelnemers werd gevraagd om zich na afloop te laten horen en op te schrijven op wat de leerpunten zijn geweest. Wat kun je meenemen?

Punten die werden genoemd waren onder meer:

  • ‘Je kunt wel goed binnen je eigen team samenwerken, maar hoe krijg je het team-overstijgend goed geregeld?’
  • ‘Focus lag deze middag op documenteren, een volgende keer zou je de nadruk kunnen leggen op ontwerpen?’
  • ‘Door het delen van de ervaringen zie je toch opvallend veel verschillen in documenteren en ontwerpen.’
  • ‘Hoe ziet de rol van de FO-er er over een paar jaar uit?’ Veel medewerkers gaven aan zich naast FO ook met andere taken bezig te houden zoals informatieanalyse, scrummaster of programmeren.

Start van een traditie?
Al met al was het een interessante middag met levendige discussies en een blik op verschillende werkwijzen. Er werden zelfs al onderwerpen aangedragen voor een volgende editie, kortom: alle reden om hier een vervolg aan te geven.

En ook al leende het weer er zich nog niet helemaal voor, de deelnemers werden aan het einde van de middag getrakteerd op traditionele Hollandsche stamppotten.

Wie weet is deze eerste FO-kennissessie zelf ook wel het begin geweest van een andere mooie traditie!