Noorderpoort: Een ict-arbeidsmarktonderzoek in regio Groningen

Dat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan, is de laatste tijd bijna niemand ontgaan. De it-banen zijn de afgelopen jaren dan ook sterk toegenomen. In 2019 is er sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt, er is een tekort aan it-professionals en de vraag naar hbo-it’ers is groot. Noorderpoort leidt mbo-it’ers op. Daarom speelt bij ons de vraag of we met het gerichter opleiden van mbo’ers, (gedeeltelijk) tegemoet kunnen komen aan de krapte op de arbeidsmarkt.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de ict-arbeidsmarkt in de regio Groningen. Omdat we zicht willen krijgen op wat bedrijven zoeken en vooral waarom. Zou een mbo-developer ook geschikt zijn als we hem andere kennis en vaardigheden bijbrengen? Is anders een niveau 5 (tussen mbo en hbo) een oplossing voor de moeilijke vervulbare vacatures? Om een beeld te kunnen schetsen van de ict-arbeidsmarkt is gekeken naar studentstromen en naar welke functieprofielen op welk niveau de markt precies naar op zoek is.

De instroom van mbo ict-studenten is sinds 2015 ongeveer gelijk gebleven. Landelijk gezien krijgt 65% van de mbo ict-gediplomeerden een baan die niet ict-gerelateerd is. Wat de studenten van Noorderpoort gaan doen na het behalen van hun ict-diploma, is niet bekend. De noordelijke arbeidsmarkt heeft aangegeven met name op zoek te zijn naar hbo-developers en -technical specialists. Deze vacatures worden dan ook als moeilijk vervulbaar gezien. De kenmerken analytisch vermogen en de mate van zelfstandigheid worden gekoppeld aan hbo-functies. Daarnaast is men op zoek naar hbo it’ers omdat het eisen zijn van opdrachtgevers of klanten.

De arbeidsmarkt vindt het behalen van een hbo-diploma belangrijk. Toch kijkt ze positief naar een niveau 5 opleiding als oplossing voor de moeilijk vervulbare vacatures. De aanbevelingen liggen niet ver van de conclusies. Het is verstandig om een studentenvolgsysteem te ontwikkelen voor de alumni, een associate degree (niveau 5) op te zetten en bedrijven uit te dagen anders naar hun arbeidsplaatsen te gaan kijken.

PDF Rapport downloaden