Noorderpoort bouwt aan Het Nieuwe Kasteel: werkplaats voor digitaal vakmanschap

Het onderwijs kan de ontwikkelingen in ICT-technologie maar nauwelijks bijhouden. Wat nu wordt gedoceerd op onderwijsinstellingen (of dit nu op academisch niveau, hbo- of mbo-niveau is) is aan het einde van de studie vaak alweer achterhaald Nieuwe ontwikkelingen moeten daarin verandering brengen. Zo richtte de Hanzehogeschool het Digital Society Lab op en is binnen de RUG dit jaar het Groningen Digital Business Centre van start gegaan. Noorderpoort komt binnenkort met een vergelijkbaar initiatief voor mbo’ers: Het Nieuwe Kasteel, Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap.

In combinatie met de nieuw/verbouw van het huidige Kasteel (als de plannen doorgaan) wordt aan het begin van de Kraneweg gewerkt aan een ontmoetingsplaats voor studenten, docenten en ondernemers. In drie verschillende labs wordt gewerkt aan het opleiden van MBO-ers (het practoraat/Kennis Lab), gepersonaliseerd leren en een leven lang ontwikkelen (Learning Lab) en het stimuleren van ondernemerschap bij mbo’ers (Business Lab).

Noorderpoort doet dat samen met bedrijven, overheden en onderwijs in stad en regio. Bedrijven krijgen de kans om gebruik te kunnen maken van de ruimte en faciliteiten van het Kasteel, een perfecte kans om onderdeel te worden van een community en het netwerk te vergroten!

Het Nieuwe Kasteel ook  biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium talenten te spotten en met hen in contact te komen. Daarnaast kunnen bedrijven praktijkcases inbrengen en krijgen ze de kans om  over de inhoud van de opleidingen mee te denken.

Om deze ambitieuze toekomstplannen te realiseren vraagt Noorderpoort of bedrijven een bijdrage willen leveren aan de financiering van het project. Dat kan  in de vorm van inhoudelijke inbreng van kennis en expertise (denk aan het leveren van gastdocenten of de begeleiding van studenten), het beschikbaar stellen van materialen of een ruimte huren in het Business Lab dat toegankelijk is voor studenten en docenten. Maar natuurlijk is een financiële bijdrage ook erg welkom.  Daarnaast vraagt Noorderpoort een subsidie aan bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO.

Wil je een bijdrage leveren aan het verbeteren van het praktische ICT-onderwijs in Groningen en tegelijkertijd van alle genoemde voordelen genieten? Neem dan contact op met Stieneke Boerma (s.boerma@noorderpoort.nl of 06-22476044) en informeer naar de mogelijkheden.

Klik hier voor een PDF met meer informatie over de ontwikkeling van de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschapof meld je hier (.docx) direct aan voor deelname.