Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Noordelijke Innovation Board moet voor forse economische impuls zorgen

De noordelijke economie versnellen aan de hand van de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA), dat is de grootste en belangrijkste ambitie van de Noordelijke Innovation Board. Niek Jan van Kesteren is benoemd tot voorzitter van de Board en Denisa Kasová tot algemeen directeur. Sinds 1 april 2016 staan zij aan het roer van deze nieuwe organisatie.

De NIA is opgesteld vanuit een gemeenschappelijke focus van het noordelijke bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De agenda brengt helder in beeld voor welke maatschappelijke en economische uitdagingen Noord-Nederland zich geplaatst ziet.

De ambitie van het NIB is om via innovaties deze uitdagingen aan te pakken. “Voor de economische ontwikkeling is meer focus nodig”, stelt directeur Denisa Kasová. “Het feit dat overheid zich terugtrekt, betekent dat er ruimte ontstaat voor ondernemerschap. Het accent ligt daarbij op innovaties die voor een grote economische en maatschappelijke impact kunnen zorgen en een grote bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie en gezond ouder worden. Hierin kunnen wij koploper binnen Europa worden.”

Ook Niek Jan van Kesteren is zeer gemotiveerd om in het Noorden aan de slag te gaan. “We hebben met de grootste zorg gezocht naar de juiste afspiegeling in ons kern- en boardteam. De verbinding tussen de 3O’s – de gouden driehoek – is gelukt. Als bedrijfsleven kun je niet in je eentje voor versnelling zorgen. De kracht ligt juist in de verbinding.”

De samenstelling van de Board kent daarom naast Niek Jan van Kesteren, vice-voorzitter Alfred Welink en Denisa Kasová ook een kernteam, een boardteam en meerdere werkgroepen. Het kernteam is gestart met de inventarisatie en verkenning van de actuele kansen en bestaat uit representanten en deskundigen uit het bedrijfsleven: Jos Aartsen (UMCG), Ad van Wijk (TU Delft), Rob Goossens (Fokker Aerostructures), Edwin Dirkse (DMT Environmental Technology) en Jan Buining (Food Basics).

Samen met het boardteam, waarbinnen ook de noordelijke overheid en kennisinstellingen vertegenwoordigd zijn, werkt het kernteam aan de uitvoering van de NIA.