MBO-potentieel biedt kansen voor Noordelijke IT-arbeidsmarkt

Afgelopen week werd het onderzoek afgerond naar de potentie van MBO-studenten en -afgestudeerden voor SN-organisaties, uitgevoerd door vier Student Consultants van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het team, bestaand uit Eva Hesseling, Stan Tonissen, Hylke Morsink en Francisco Botero Bernal, werd begeleid door Bas Baalmans van het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. Hun onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Samenwerking Noord vertegenwoordigd door Wijnand Aalderink.

De ICT-arbeidsmarkt is oververhit: het invullen van vacatures is een steeds lastiger opgave. De vraag naar ict’ers is groter dan het aanbod en dit loopt per jaar met zo’n 11% op, ook in Noord-Nederland. Er wordt een zorgwekkende schaarste aan IT-talenten verwacht in de komende jaren die de markt verder negatief zal beïnvloeden en organisaties kwetsbaar kan maken. Hoewel nog niet al onze ledenorganisaties al een sterkte krapte aan IT-medewerkers ervaren, kan een toekomstgerichte oplossing zijn om MBO-studenten beter te betrekken op de IT-arbeidsmarkt. Uit het onderzoek van de RUG-studenten blijkt dat mbo’ers een deel van de IT-functies kunnen vervullen en dat het (toekomstige) personeelstekort in de IT-sector hiermee deels is kan worden beperkt.

Om de vaardigheidskloof tussen WO-gediplomeerden en MBO-gediplomeerden te overbruggen en de IT-vacatures te vullen, zijn volgens dit onderzoek een aantal mogelijke strategieën te onderscheiden. Deze zijn onderverdeeld in het rapport onderverdeeld in verschillende categorieën: formeel onderwijs, informeel onderwijs en non-formeel onderwijs. Een voorbeeld van formeel onderwijs is een aangepast en verkort programma waarmee verder geleerd wordt in het HBO. Een associate degree, is een tweejarige opleiding bij een HBO-instelling, die kan zorgen voor extra vaardigheden die de markt vraagt. Een ander voorbeeld kan zijn een living lab project waaraan afgestudeerden deelnemen om specifieke vaardigheden te ontwikkelen.

Informeel onderwijs speelt zich af op de werkplek. Hoewel het overgrote deel van de gevraagde soft skills in een vacature soms wel wordt beheerst door MBO-kandidaten, kan er toch een tekortkoming zijn in het niveau van bepaalde (technische) vaardigheden. Door ontwikkelingsgerichte assessments af te nemen, kan per individuele kandidaat worden vastgesteld welke aanvullende trainingen nog nodig zijn en naar welk niveau een potentiële medewerker zou kunnen doorgroeien. Technische skills kunnen in een werken-en-leren traject verder bijgeschaafd worden. Een alternatief is job carving, waarbij een specifieke rol passend wordt gemaakt voor een individuele kandidaat als onderdeel van team van meer ervaren of hogeropgeleide professionals. Zo wordt de werkcontext gebruikt om een nieuwe medewerker in te passen.

Het onderzoeksteam baseert haar conclusies op gesprekken met verschillende werkgevers binnen Samenwerking Noord, op het bestuderen van wetenschappelijke literatuur en best practices en op een survey die is afgenomen onder de noordelijke MBO-studenten.

Meer informatie
Het complete onderzoek is hier te lezen. Heb je vragen, opmerkingen of ben je geïnteresseerd in de oplossingen voor dit probleem neem dan contact op met één van de beide student consultants via s.tonissen@student.rug.nl of e.f.hesseling@student.rug.nl. Vanuit Samenwerking Noord is de contactpersoon voor dit onderzoek Wijnand Aalderink.

Download rapport

(Foto: Eva Hesseling, Stan Tonissen, Hylke Morsink, Francisco Botero Bernal (v.l.n.r) samen met begeleider Bas Baalmans en opdrachtgever Wijnand Aalderink voor Het Kasteel)