Marco Scherer (DUO): ‘Nόg meer samen doen om van Noorden ICT-regio nummer één te maken!’

“Wij zijn in het Noorden nog niet ICT-regio nummer één van Nederland. Maar dat zouden we zeker wel kunnen zijn! Er zijn namelijk al best veel zaken behoorlijk goed geregeld in het Noorden, maar het kan écht nog beter. We zullen daarvoor nog meer dingen samen moeten doen, waarmee we ook kunnen voorkomen dat nog meer ICT-werk wegvloeit vanuit Friesland, Drenthe of Groningen naar de Randstad.” Dat betoogt Marco Scherer, manager bij de DUO in Groningen, en lid van de stuurgroep van Samenwerking Noord. Hij is in zijn dagelijks werk verantwoordelijk voor de ict- afdeling van de rijksdienst, waar zo’n 550 mensen werken.

Marco Scherer is enthousiast over de samenwerking tussen de ICT bedrijven in Noord Nederland. Maar tegelijkertijd is hij ook gedreven lid van Samenwerking Noord. Wat dat laatste betreft vindt hij dat Noordelijke bedrijven absoluut nog niet het onderste uit de kan halen: ze kunnen onderling nog veel meer profiteren van elkaars kennis en kunde.

“Samenwerking Noord betekent voor ons als DUO nu al heel veel. Want dankzij Samenwerking Noord kunnen wij op de eerste plaats de mobiliteit van onze medewerkers bevorderen. Op de tweede plaats kunnen we kennis uitwisselen. En op de derde plaats kunnen wij samen met andere organisaties diensten bundelen in zogenaamde ‘shared service-organisaties’  ICT gaat steeds meer over schaalgrootte en dat kunnen we door het ‘samen te doen’ binnen een SSO organiseren.”

Volgens Scherer heeft het Noorden nu al een aantal prachtige voorzieningen. Zo is DUO eigenaar van ODC Noord, een van de vijf Overheids Data Centers in het Noorden. Dat dit ODC naar Groningen is gekomen, was ook te danken aan de inspanning van Samenwerking Noord. “Dat is dus heel erg mooi. Maar nu moeten we vooral niet achterover gaan leunen en zelfvoldaan worden. Nee: we moeten zorgen dat we groter worden, en ook dat we nog meer zaken gezamenlijk doen. Als we dat niet doen, is dat niet zo slim, want in de Randstad doen ze het wel!”

Een voorbeeld van een shared service is bijvoorbeeld het samenstellen van een dienst die de computers op de werkplekken onderhoudt. “Waarom zou elk bedrijf, of elke instelling daar een aparte afdeling voor in het leven roepen. Daar kun je natuurlijk heel gemakkelijk een gezamenlijke dienst voor in het leven roepen.”

Overigens vindt Scherer dat álle organisaties in het noorden moeten samenwerken: niet alleen overheidsinstellingen, maar ook gewone bedrijven en startups. ‘We moeten door die samenwerking de grenzen tussen de bedrijven laten vervagen. Althans: er voor zorgen dat we veel intensiever samenwerken op ICT gebied”, aldus de DUO-manager.

Dat hij zeer betrokken is bij de verdere ontwikkeling van de ICT in de Noordelijke economie blijkt ook uit zijn nevenactiviteiten. Niet alleen als lid van de stuurgroep van Samenwerking Noord, maar ook als bestuurslid van de Holland Web Week en medeoprichter van I.Turn.IT, een organisatie die events organiseert om de IT-sector toegankelijker te maken en zo de jeugd wil stimuleren om een ICT-opleiding te kiezen.