Maand mei in het teken van Security bij IT Academy Noord-Nederland

In de maand mei starten drie security-gerelateerde trajecten bij IT Academy Noord-Nederland. Hiermee speelt de IT Academy in op de veranderende wetgeving, het tekort aan Security Officers en de groeiende vraag naar (cyber)securityspecialisten.

Op 7 mei trapt IT Academy Noord-Nederland af met de nieuwe leergang Security/ Ethical Hacking. Met deze leergang speelt IT Academy Noord-Nederland in op het tekort aan cybersecurityspecialisten in het Noorden. Deze technische leergang biedt ICT-professionals die zich willen om-/ bijscholen de mogelijkheid om fundamentele kennis op te doen van Cyber Security en maken zij kennis met het werk van een ethical hacker. In 27 lesdagen, verspreid over 9 maanden, wordt ingegaan op basisnetwerken, network security, scripten, ethical hacking en securitymanagement.

De driedaagse praktijkleergang Functionaris Gegevensbescherming start op 17 mei voor de zesde keer in samenwerking met Insite Security. Deze leergang biedt een uitstekende basis om de veranderende regelgeving op een praktische wijze toe te passen binnen een organisatie. Geen dikke boeken of ingrijpende procescontroles, maar een toepasbare Toolkit waarmee de deelnemers als Functionaris Gegevensbescherming hun organisatie gericht kunnen helpen met bewustwording, compliance en het verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Op 28 mei start de eerste editie van de leergang Security Officer. Met deze leergang word je in één jaar tijd (33 lesdagen) opgeleid tot Security Officer. Tijdens de leergang worden docenten ingezet van NHL Stenden, Insite Security en de Hanzehogeschool Groningen. De klassikale bijeenkomsten bestaan uit een theorie-en praktijkgedeelte, waar deelnemers ook hands-on aan de slag gaan. Daarnaast worden er inspirerende gastsprekers uitgenodigd die hun praktijkervaringen delen. De leergang is uitermate geschikt voor omscholers, professionals die opgeleid willen worden tot Security Officer of zich willen verdiepen in het vakgebied informatiebeveiliging.

Als voorproefje op de security-maand wordt op 24 april IT Academy colleges: Ethical Hacking georganiseerd. Tijdens dit gratis college geven securityspecialisten Erik Rutkens van Insite Security en Arnoud Warmerdam van Warpnet onder meer inzicht in welke technieken hackers in de dagelijkse praktijk toepassen.

Kijk voor meer informatie over de leergangen op de website van IT Academy Noord-Nederland.