Leergang ‘Agile werken’ bij IT Academy start eind september

Bij de IT Academy Noord-Nederland, locatie Hanzehogeschool, start op 26 september een leergang ‘Agile werken voor professionals’. Werken op basis van Agile is bij steeds meer organisaties in opkomst.

Kenmerkend aan Agile is de flexibele manier van werken in kleine teams in korte tijdsspannes, zogenaamde sprints. Continue feedback en zelfsturing zijn daarbij cruciaal om tot snelle en effectieve verbetering van producten en diensten te komen.

De leergang is opgezet voor professionals die zich willen verdiepen in agile en de bijbehorende methodes en technieken. Door het volgen van de leergang kan men de eigen organisatie verder helpen om agile toe te passen, uit te breiden en te verankeren in de organisatie.

De cursus aan de IT Academy Noord-Nederland leert de professionals wat agile werken nu precies inhoudt.  ‘Hoe vertaalt het zich in de praktijk? Waar begin je en hoe zorg je ervoor dat je je organisatie mee krijgt?’, zijn zaken die aan de orde komen.

IT Academy Noord-Nederland biedt deze Leergang Agile voor de derde keer aan. Tijdens de zesdaagse leergang krijgt men een stevige introductie in agile, en leert men over agile methodes en technieken zoals Scrum, Kanban, DevOps en Lean Startup.

Klik hier voor meer informatie.