Kennisgroep Informatieveiligheid: ‘We komen in een steeds verder stadium’

De kennisgroep Informatieveiligheid heeft zich de afgelopen maanden meer en meer als Best Practice weten te profileren. ‘We komen in een steeds verder stadium’, zegt voortrekker Eric Algera (RDW). ‘Nu is het belangrijk dat dit ook resultaten gaat opleveren voor de stuurgroep en andere leden.’

De kennisgroep Informatieveiligheid groeit niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Er waren al zeven vaste leden (UMCG, DUO, CJIB, Martini Ziekenhuis, RDW, de gemeente Groningen en Provincie Groningen) en in de afgelopen maanden zijn door ook de RUG en DICTU Assen bijgekomen.  ‘De opkomst is inderdaad heel erg goed en iedereen is enthousiast’, zegt Eric. ‘Ik zie ook dat wij als organisaties elkaar buiten de Best Practice om meer en meer opzoeken. Zo nemen we een kijkje in andermans keuken of doen we een klusje voor elkaar.’

De groep is inmiddels zo groot, dat er onderling is besloten voorlopig geen nieuwe leden toe te laten. ‘Maar, de kennis die wij hebben willen we juist gebruiken om anderen te helpen’, zegt Eric. In het nieuwe jaar hoopt de kennisgroep meer naar buiten te treden en in dienst te komen staan van andere organisaties die zijn aangesloten bij Samenwerking Noord. ‘We willen graag helpen en vragen beantwoorden!’

De kennisgroep komt elke laatste vrijdag van het kwartaal bijeen. Omdat er in de Best Practice zaken worden besproken als informatiebeveiliging, maar ook problemen en zaken binnen de aangesloten organisaties zelf, heeft de kennisgroep er voor gekozen een geheimhoudingsdocument te ondertekenen. ‘We bespreken gevoelige informatie in vertrouwen’, zegt Eric. ‘Dat moet gewoon binnenkamers blijven.’

Eric zelf is sinds de oprichting van de Best Practice Security in 2014 voortrekker. ‘Dat bevalt goed, maar ik denk dat we volgend jaar eens moeten gaan nadenken over een eventuele opvolger’, zegt hij. ‘Ik vind het in ieder geval mooi om te zien dat we steeds meer gaan samenwerken en een echte groep worden. Het was een vruchtbaar jaar!’